Zawód pracownik magazynu kompletujący zamówienia

Pracownicy magazynu kompletujący zamówienia ręcznie przygotowują zamówienia. Zbierają oni zamówienia i przenoszą je na platformę dostaw w celu ich przetworzenia lub do sektora handlowego, aby umożliwić klientom ich odbiór. Oczekuje się od nich realizacji zamówień do wysyłki, z uwzględnieniem ilości i rodzaju określonych towarów oraz spełnienia kryteriów jakościowych ustalonych przez przedsiębiorstwo. Gromadzą również różne rodzaje towarów do wysyłki i zlecenia transportu do lokalizacji odbiorczych w sposób określony przez przełożonego. Zazwyczaj ręcznie układają zapakowane wyroby na palecie, odpowiadają za opakowanie wyrobów na palecie w celu ich zabezpieczenia podczas przemieszczania oraz w celu zapewnienia nienaruszalności palety.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Przepisy w zakresie bezpieczeństwa w magazynach

  Zbiór procedur i przepisów dotyczących bezpieczeństwa w magazynie w celu zapobiegania incydentom i zagrożeniom. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i kontrola urządzeń.

 • Rodzaj opakowań wykorzystywanych w wysyłkach przemysłowych

  Znajomość różnych rodzajów materiałów opakowaniowych wykorzystywanych do wysyłki przemysłowej, w zależności od rodzaju towarów, które mają zostać wysłane. Przestrzeganie przepisów dotyczących opakowań towarów.

Umiejętności

 • Obsługiwać piłę łańcuchową

  Obsługiwać mechaniczną piłę łańcuchową zasilaną energią elektryczną, sprężonym powietrzem lub benzyną.

 • Zabezpieczać towary zgodnie ze zleceniem

  Mocować taśmy wokół stosów lub artykułów przed wysyłką lub składowaniem.

 • Prowadzić bazę danych na temat magazynów

  Utrzymywanie cyfrowej bazy danych na temat magazynów w taki sposób, aby była aktualna i dostępna w wielu miejscach.

 • Przetwarzać zamówienia złożone w sklepie internetowym

  Przetwarzać zamówienia złożone w sklepie internetowym; sprzedaż bezpośrednia, pakowanie i wysyłka.

 • Odbierać zamówienia do realizacji

  Odbierać zamówienia w magazynach przeznaczonych do wysyłki zapewniające, że prawidłowe ilości i rodzaje towarów są ładowane i wysyłane. Oznaczać produkty zgodnie z oczekiwaniami.

 • Przestrzegać instrukcji pisemnych

  Kierować się pisemnymi instrukcjami w celu wykonania zadania lub przeprowadzenia kilkuetapowej procedury.

 • Starannie składować towary w magazynach

  Transport towarów w magazynie i umieszczanie ich w odpowiednich i wyznaczonych miejscach w sposób precyzyjny w celu maksymalnego wykorzystania powierzchni. Eksploatacja podnośników widłowych lub innych instrumentów w zakresie tej działalności.

 • Posługiwać się narzędziami do oznakowywania towarów w magazynach

  Metkować pojemniki i etykiety bądź produkty, używać narzędzi do znakowania i etykietowania w magazynie.

 • Obsługiwać urządzenia do transportu i przeładunku materiałów

  Wykonywać ogólne prace fizyczne w magazynie, takie jak załadunek, rozładunek i sortowanie towarów; obsługiwać urządzenia do transportu i przeładunku.

 • Zapewniać efektywne wykorzystanie powierzchni magazynowej

  Dążyć do efektywnego wykorzystania przestrzeni magazynowej w celu zapewnienia jak największej wydajności przy jednoczesnym osiąganiu celów dotyczących środowiska i budżetu.

 • Przetwarzać zamówienia klientów

  Obsługa zleceń złożonych przez klientów. Odbieranie zamówień od klientów i opracowywanie wykazu wymogów, procesów pracy oraz ram czasowych. Wykonywanie prac zgodnie z planem.

 • Obsługiwać systemy sterowania głosowego

  Obsługiwać systemy sterowania głosowego, stosując różne metody sterowania; praca przy użyciu instrukcji słownych i podpowiedzi za pośrednictwem słuchawek i mikrofonu.

 • Dbać o stan fizyczny magazynu

  Opracowywać i wdrażać nowe układy magazynu, aby utrzymać placówki w dobrym stanie roboczym; wydawać zlecenia naprawy i wymiany.

 • Dbać o urządzenia do transportu i przeładunku materiałów

  Identyfikować i zgłaszać awarie i uszkodzenia sprzętu do przenoszenia materiałów, zarządzać połączeniami baterii.

 • Utrzymywać systemy zarządzania zapasami

  Aktualizowanie systemów kontroli zapasów i zapewnienie dokładności ewidencji.

 • Podnosić ciężkie przedmioty

  Podnoszenie ciężkich przedmiotów i stosowanie ergonomicznych technik podnoszenia, aby uniknąć uszkodzenia ciała.

 • Sprawdzać przesyłki

  Pracownicy muszą być czujni i dobrze zorganizowani, aby zapewnić, że przesyłki przychodzące i wychodzące są bezbłędne i nieuszkodzone. Ten opis tak naprawdę nie opisuje kompetencji (ani zadań) sugerowanych przez PT.

 • Zarządzać zapasami magazynowymi

  Zarządzać zapasami magazynowymi oraz kontrolować składowanie i przemieszczanie towarów w magazynie. Monitorować takie transakcje, jak wysyłka, odbiór i przekazanie do magazynu.

 • Obsługiwać systemy rejestrowania towarów w magazynach

  Obsługa systemów do rejestrowania informacji o produkcie, opakowaniu i zamówieniach w określonych formatach i typach rejestrów.

 • Przestrzegać list kontrolnych

  Przestrzegać list kontrolnych i zapewnić zgodność ze wszystkimi pozycjami w nich zawartymi.

 • Ważyć przesyłki

  Zważyć przesyłki i obliczyć maksymalne ciężary i wymiary paczki lub pozycji dla każdej przesyłki.

 • Korzystać ze sprzętu do pakowania

  Stosować narzędzia służące do mocowania i pakowania, takie jak taśmy z tworzyw sztucznych, aplikatory i kleje, urządzenia do znakowania i etykietowania oraz taśma klejąca.

Source: Sisyphus ODB