Zawód pracownik produkcji roślinnej

Pracownicy produkcji roślinnej prowadzą działania praktyczne i pomagają w produkcji upraw rolniczych. 

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Umiejętności

 • Wykonywać czynności kontrolne w odniesieniu do chorób i szkodników

  Wykonywanie działań w zakresie zwalczania chorób i szkodników, z wykorzystaniem metod konwencjonalnych lub biologicznych, z uwzględnieniem rodzaju klimatu, roślin lub upraw, przepisów w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska. Przechowywanie i przetwarzanie pestycydów zgodnie z zaleceniami i prawodawstwem.

 • Przechowywać zbiory

  Przechowywać i konserwować zbiory zgodnie z normami i przepisami w celu zapewnienia ich jakości. Zapewniać utrzymanie obiektów magazynowych zgodnie z normami higieny, regulując temperaturę, ogrzewanie i klimatyzację w magazynach.

 • Dbać o pomieszczenia do składowania

  Konserwować lub zapewnić konserwację urządzeń do czyszczenia, ogrzewania lub klimatyzacji w pomieszczeniach do składowania, monitorować temperaturę pomieszczeń.

 • Monitorować pola uprawne

  Monitorować sady, pola i obszary produkcji, aby prognozować, kiedy uprawy będą w pełni dojrzałe. Oszacować, ile szkód pogoda może wyrządzić uprawom.

 • Przeprowadzać zbiory

  Kosić, zbierać lub ścinać produkty rolne ręcznie lub przy użyciu odpowiednich narzędzi i maszyn. Brać pod uwagę odpowiednie kryteria jakości produktów, zalecenia dotyczące higieny i stosować odpowiednie metody.

 • Nawozić

  Wykonywać zadania nawożenia ręcznie lub przy użyciu odpowiedniego sprzętu zgodnie z instrukcjami nawożenia, uwzględniając przepisy i procedury dotyczące środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa.

 • Przygotowywać obszar uprawy pod uprawę

  Przygotowywać obszar sadzenia i glebę do sadzenia poprzez nawożenie, ściółkowanie i kontrolę chwastów. Uwzględniać warunki panujące na danym obszarze, glebę i typ roślin.

 • Rozmnażać rośliny

  Prowadzić działania w zakresie rozmnażania, stosując odpowiednie metody rozmnażania, takie jak cięcie zaszczepionych roślin lub rozmnażanie generatywne, z uwzględnieniem rodzaju roślin. Przeprowadzać kontrolę rozmnażania z uwzględnieniem warunków wymaganych przez dany rodzaj roślin.

 • Przygotowywać sprzęt wymagany do zbiorów

  Przygotowywać sprzęt do zbiorów. Nadzorować sprawne działanie wysokociśnieniowego sprzętu czyszczącego, ogrzewania lub klimatyzacji oraz temperaturę pomieszczeń. Realizować płynną pracę ciągników i innych pojazdów.

 • Obsługiwać maszyny rolnicze

  Obsługa zmotoryzowanego sprzętu rolniczego, w tym ciągników, pras, opryskiwaczy, pługów, kosiarek, kombajnów, sprzętu do robót ziemnych, ciężarówek oraz sprzętu do nawadniania.

 • Uprawiać rośliny

  Prowadzić działalność związaną z uprawą roślin. Prowadzić kontrolę wzrostu z uwzględnieniem wymaganych warunków dla danego typu obiektu.

 • Przygotowywać obszar uprawy

  Przygotować miejsce i glebę do sadzenia, na przykład poprzez nawożenie, ściółkowanie ręcznie lub przy użyciu narzędzi mechanicznych lub maszyn; przygotować nasiona i rośliny do siewu i sadzenia, zapewniając jakość nasion i roślin. Siać i sadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi mechanicznych lub maszyn i zgodnie z ustawodawstwem krajowym.

 • Przechowywać produkty

  Przechowywać produkty w celu zapewnienia jakości i zgodnie z normami i przepisami. Zapewniać utrzymywanie zapasów magazynowych zgodnie z normami higieny, regulując temperaturę, ogrzewanie i klimatyzację instalacji magazynowych.

Source: Sisyphus ODB