Zawód pracownik systemu przesyłowego gazu ziemnego

Pracownicy systemu przesyłowego gazu ziemnego transportują energię w postaci gazu ziemnego. Odbierają gaz ziemny ze stacji produkcyjnej, transportują go za pośrednictwem rurociągów, zapewniając dostawy do stacji dystrybucji gazu.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Paliwo gazowe

  Różne właściwości, zagrożenia i zastosowania paliw gazowych, takich jak oksyacetylen, oksy-benzyna, oksy-wodór i inne.

 • Rodzaje rurociągów

  Znajomość różnych rodzajów rurociągów i ich różnych zastosowań. Rozróżnienie rurociągów używanych do transportu towarów na krótkie i duże odległości oraz znajomość ich systemów podawczych.

 • Wymogi bezpieczeństwa dotyczące towarów transportowanych za pomocą rurociągów

  Znajomość wymogów bezpieczeństwa i środków bezpieczeństwa niezbędnych do uniknięcia wypadków podczas transportu towarów rurociągami. Zapewnienie środków transportu ropy naftowej i produktów ropopochodnych, olefin, amoniaku, CO2, wodoru i innych.

 • Rynek gazu

  Tendencje i główne czynniki napędzające rynek handlu gazem, metody i praktyka handlu gazem oraz identyfikacja głównych zainteresowanych stron w sektorze gazowym.

 • Przepisy w zakresie transportu za pomocą rurociągu

  Informacje na temat przepisów dotyczących transportu rurociągami oraz ich zastosowania w obszarach gazociągowych. Zastosowanie przepisów dotyczących transportu rurociągami w budowie nowych obiektów.

Umiejętności

 • Zarządzać systemem przesyłu gazu

  Zarządzać systemami, które zapewniają przesyłanie gazu ziemnego i paliw gazowych z zakładów produkcji gazu do instalacji przesyłowych gazu za pośrednictwem rurociągów, zapewniając bezpieczeństwo eksploatacji oraz zgodność z harmonogramami i przepisami.

 • Sprawdzać działanie infrastruktury rurociągów

  Wykonywać testy rurociągów, takie jak sprawdzanie, czy przepływ materiałów przez nich jest ciągły, kontrola pod kątem wycieków i ocena odpowiedniej lokalizacji rurociągu.

 • Regulować przepływ substancji w rurociągach

  Kontrola przepływu substancji takich jak gazy, chemikalia, oleje i inne materiały transportowane za pośrednictwem rurociągów i stacji pomp.

 • Zapewniać zgodność z przepisami środowiskowymi

  Monitorować działania i wykonywać zadania zapewniające zgodność z normami dotyczącymi ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz zmieniać działania w przypadku zmian w przepisach dotyczących środowiska. Zapewnianie zgodności procesów z przepisami w zakresie ochrony środowiska i najlepszymi praktykami.

 • Wykrywać wady infrastruktury rurociągowej

  Wykrywać wady infrastruktury rurociągowej podczas budowy lub w miarę upływu czasu. Wykrywać wady, takie jak wady konstrukcyjne, korozja, ruch gruntu, omyłkowe przyłączanie bez opróżnienia i inne.

 • Wykonywać działania następcze w związku z usługami świadczonymi za pośrednictwem infrastruktury rurociągowej

  Wykonywać działania następcze związane z planem, harmonogramem dystrybucji i usługami świadczonymi za pośrednictwem infrastruktury rurociągowej. Zapewniać realizację zleceń na trasie rurociągów i wywiązywanie się z umów z klientami.

 • Zapewniać zgodność z przepisami dotyczącymi infrastruktury rurociągowej

  Upewnić się, że spełniono wymagania przepisów dotyczących eksploatacji rurociągów. Zapewniać zgodność infrastruktury rurociągowej z wymogami prawnymi oraz z przepisami regulującymi transport towarów rurociągami.

Source: Sisyphus ODB