Zawód pracownik zajmujący się końmi

Pracownicy zajmujący się końmi zapewniają opiekę dla koni i kuców.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

  • Zachowania typowe dla określonych ras koni

    Zachowanie i specyfika różnych ras koni.

  • Przepisy dotyczące dobrostanu zwierząt

    Granice prawne, kodeksy postępowania zawodowego, krajowe i unijne ramy prawne oraz procedury prawne dotyczące pracy ze zwierzętami i organizmami żywymi, zapewniające ich dobrostan i zdrowie.

  • Bezpieczeństwo biologiczne

    Należy pamiętać o ogólnych zasadach koncepcji bezpieczeństwa biologicznego, a w szczególności o przepisach dotyczących zapobiegania chorobom, które należy wdrożyć w przypadku epidemii zagrażających zdrowiu publicznemu.

  • Biologia

    Tkanki, komórki i funkcje organizmów roślinnych i zwierzęcych oraz ich wzajemne zależności i interakcje między nimi a środowiskiem.

  • Trenowanie młodych koni

    Zasady i techniki edukacji młodych koni w ramach prostych ćwiczeń w zakresie kontroli ciała.

Umiejętności

  • Tresować młode konie

    Tresowanie młodych koni (pielęgnacja, zakładanie uzdy, nauka podnoszenia stóp itp.), biorąc pod uwagę bezpieczeństwo i dobrostan konia oraz tresera.

  • Czyścić boksy

    Czyścić boksy, usuwając całą zabrudzoną ściółkę, by zapobiec gromadzeniu się wilgoci i oparów oraz ograniczyć potencjalne problemy z pasożytami.

  • Dbać o pastwiska

    Dbać, aby zwierzęta na pastwiskach lub wypasie posiadały wystarczającą ilość paszy. Stosować środki ochronne na pastwiskach, takie jak wypasanie rotacyjne.

  • Nadzorować przestrzeganie procedur higienicznych w obiektach rolnych

    Zapewniać przestrzeganie procedur higienicznych w obiektach rolnych z uwzględnieniem przepisów dotyczących określonych obszarów działania, m.in. w zakresie zwierząt gospodarskich, roślin, lokalnych produktów rolnych itp.

  • Dbać o gospodarstwo

    Utrzymywać obiekty rolnicze, takie jak ogrodzenia, zapasy wody i budynki zewnętrzne.

  • Zapewniać opiekę nad końmi

    Opiekować się końmi, co obejmuje czyszczenie, zapewnienie schronienia, przygotowywanie koni i kuców do jazdy, zakładanie uprzęży i prowadzenie koni, uwzględniając przepisy bezpieczeństwa dotyczące koni i ludzi oraz szczególne wymagania konkretnego konia; stosować odpowiednie metody, narzędzia i wyposażenie wykorzystywane przy koniach.

  • Czyścić kończyny konia

    Upewniać się, że nogi konia są odpowiednio oczyszczone.

  • Kontrolować ruch zwierząt

    Kierować, kontrolować lub ograniczać część ruchu zwierzęcia lub grupy zwierząt.

  • Asystować przy narodzinach zwierzęcia

    Pomagać w przypadku narodzin zwierząt oraz opiekować się nowonarodzonymi zwierzętami.

Source: Sisyphus ODB