Zawód pracownik zajmujący się końmi

Pracownicy zajmujący się końmi zapewniają opiekę dla koni i kuców.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Zachowania typowe dla określonych ras koni

  Zachowanie i specyfika różnych ras koni.

 • Przepisy dotyczące dobrostanu zwierząt

  Granice prawne, kodeksy postępowania zawodowego, krajowe i unijne ramy prawne oraz procedury prawne dotyczące pracy ze zwierzętami i organizmami żywymi, zapewniające ich dobrostan i zdrowie.

 • Bezpieczeństwo biologiczne

  Należy pamiętać o ogólnych zasadach koncepcji bezpieczeństwa biologicznego, a w szczególności o przepisach dotyczących zapobiegania chorobom, które należy wdrożyć w przypadku epidemii zagrażających zdrowiu publicznemu.

 • Biologia

  Tkanki, komórki i funkcje organizmów roślinnych i zwierzęcych oraz ich wzajemne zależności i interakcje między nimi a środowiskiem.

 • Trenowanie młodych koni

  Zasady i techniki edukacji młodych koni w ramach prostych ćwiczeń w zakresie kontroli ciała.

Umiejętności

 • Tresować młode konie

  Tresowanie młodych koni (pielęgnacja, zakładanie uzdy, nauka podnoszenia stóp itp.), biorąc pod uwagę bezpieczeństwo i dobrostan konia oraz tresera.

 • Czyścić boksy

  Czyścić boksy, usuwając całą zabrudzoną ściółkę, by zapobiec gromadzeniu się wilgoci i oparów oraz ograniczyć potencjalne problemy z pasożytami.

 • Dbać o pastwiska

  Dbać, aby zwierzęta na pastwiskach lub wypasie posiadały wystarczającą ilość paszy. Stosować środki ochronne na pastwiskach, takie jak wypasanie rotacyjne.

 • Nadzorować przestrzeganie procedur higienicznych w obiektach rolnych

  Zapewniać przestrzeganie procedur higienicznych w obiektach rolnych z uwzględnieniem przepisów dotyczących określonych obszarów działania, m.in. w zakresie zwierząt gospodarskich, roślin, lokalnych produktów rolnych itp.

 • Dbać o gospodarstwo

  Utrzymywać obiekty rolnicze, takie jak ogrodzenia, zapasy wody i budynki zewnętrzne.

 • Zapewniać opiekę nad końmi

  Opiekować się końmi, co obejmuje czyszczenie, zapewnienie schronienia, przygotowywanie koni i kuców do jazdy, zakładanie uprzęży i prowadzenie koni, uwzględniając przepisy bezpieczeństwa dotyczące koni i ludzi oraz szczególne wymagania konkretnego konia; stosować odpowiednie metody, narzędzia i wyposażenie wykorzystywane przy koniach.

 • Czyścić kończyny konia

  Upewniać się, że nogi konia są odpowiednio oczyszczone.

 • Kontrolować ruch zwierząt

  Kierować, kontrolować lub ograniczać część ruchu zwierzęcia lub grupy zwierząt.

 • Asystować przy narodzinach zwierzęcia

  Pomagać w przypadku narodzin zwierząt oraz opiekować się nowonarodzonymi zwierzętami.

Source: Sisyphus ODB