Zawód przedstawiciel biura podróży / przedstawicielka biura podróży

Przedstawiciele biur podróży działają w imieniu organizatora wycieczek, udzielając praktycznych informacji, zapewniając pomoc, świadcząc usługi i sprzedając turystom wycieczki po ich dotarciu do wyznaczonego miejsca.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Istotne turystycznie obszary geograficzne

  Dziedzina geografii turyzmu w Europie, a także w pozostałej części świata, wskazująca odpowiednie obszary i atrakcje turystyczne.

Umiejętności

 • Udzielać informacji zwrotnych na temat wydajności

  Przekazywanie stronom trzecim informacji zwrotnych na temat wyników i obserwacji w odniesieniu do jakości

 • Znajdować rozwiązania problemów

  Rozwiązywać problemy pojawiające się podczas planowania, ustalania priorytetów, organizowania, kierowania/ułatwiania działania i oceny wyników. Stosować systematyczne procesy gromadzenia, analizowania i syntezy informacji, aby oceniać bieżącą praktykę i generować nowe poziomy zrozumienia dotyczące praktyki.

 • Zapewniać zgodność ze standardami BHP

  Nadzorować cały personel i procesy, aby zachować zgodność ze standardami zdrowia, bezpieczeństwa i higieny. Komunikować się i wspierać dostosowanie tych wymogów do programów BHP firmy.

 • Rozpatrywać reklamacje od klientów

  Zarządzać skargami i negatywnymi opiniami klientów, aby rozwiewać obawy i, w stosownych przypadkach, zapewniać szybkie przywrócenie usługi.

 • Dostarczać produkty przystosowane do potrzeb klienta

  Produkcja i opracowywanie produktów wykonywanych na zamówienie oraz rozwiązań dostosowanych do konkretnych potrzeb klienta.

 • Pracować w zespole hotelarskim

  Swobodnie działać w ramach grupy w usługach hotelarskich, gdzie każdy ma własną odpowiedzialność za osiągnięcie wspólnego celu, którym jest dobra interakcja z klientami, gośćmi oraz współpracownikami i ich zadowolenie.

 • Przygotowywać oferty specjalne

  Planować i wymyślać działania promocyjne w celu stymulowania sprzedaży.

 • Komunikować się z klientami

  Odpowiadać i komunikować się z klientami w najbardziej efektywny i odpowiedni sposób, aby umożliwić im dostęp do pożądanych produktów lub usług bądź jakąkolwiek inną pomoc, jakiej mogą potrzebować.

 • Zajmować się danymi osobowymi

  Przekazywać wrażliwe dane osobowe klientów w bezpieczny i dyskretny sposób

 • Zwiększać sprzedaż produktów

  Przekonywać klientów do zakupu dodatkowych lub droższych produktów.

 • Oceniać poziom informacji zwrotnej od klientów

  Oceniać uwagi klienta, aby dowiedzieć się, czy klienci czują się zadowoleni lub niezadowoleni z produktu bądź usługi.

 • Utrzymywać relacje służbowe

  Zapewniać skuteczne relacje robocze z kolegami i koleżankami. Utrzymywać je przez długi czas.

 • Dbać o obsługę klienta

  Utrzymywać najwyższy możliwy poziom obsługi klienta i dbać, aby klient był zawsze obsługiwany w sposób profesjonalny. Dbać o dobre samopoczucie klientów lub uczestników i spełniać szczególne wymagania.

 • Prowadzić organizację zakwaterowania transportu i zajęć

  Współpracować z przewoźnikami autokarowymi, dostawcami usług transportowych i podmiotami świadczącymi usługi zakwaterowania w celu zaplanowania transportu, zakwaterowania i działań.

 • Obsługiwać rezerwacje

  Dokonywać rezerwacji miejsca zgodnie z wymaganiami klienta z wyprzedzeniem i wystawiać wszelkie stosowne dokumenty.

 • Posługiwać się językami obcymi w branży turystycznej

  Znajomość języków obcych w mowie lub piśmie w sektorze turystyki w celu komunikowania się z pracownikami lub klientami.

 • Pozyskiwać informacje turystyczne

  Gromadzić i kompilować istotne informacje turystyczne z różnych źródeł.

 • Pomagać klientom o specjalnych potrzebach

  Pomagać klientom o specjalnych potrzebach zgodnie z odpowiednimi wytycznymi i specjalnymi normami. Rozpoznawać ich potrzeby i, jeśli to konieczne, właściwie na nie reagować.

Source: Sisyphus ODB