Zawód recepcjonista medyczny / recepcjonistka medyczna

Recepcjoniści medyczni witają klientów i pacjentów w momencie ich przybycia do placówki medycznej i sprawdzają ich dane, zbierają informacje o pacjentach i ustalają wizyty pod nadzorem i kierownictwem kierownika instytucji opieki zdrowotnej.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • System opieki zdrowotnej

  Struktura i funkcjonowanie usług opieki zdrowotnej.

 • Przepisy dotyczące opieki zdrowotnej

  Prawa i obowiązki pacjentów związane ze służbą zdrowia oraz ewentualne reperkusje i oskarżenia w sprawach związanych z zaniedbaniami lub nadużyciami w leczeniu.

 • Zarządzanie dokumentacją medyczną

  Procedury i znaczenie prowadzenia rejestrów w systemie opieki zdrowotnej, takim jak szpitale lub przychodnie, systemy informatyczne służące do przechowywania i przetwarzania danych oraz sposób uzyskania maksymalnej dokładności dokumentacji.

 • Terminologia medyczna

  Znaczenie wyrażeń i skrótów medycznych, zaleceń lekarskich i różnych specjalizacji medycznych oraz okoliczności ich prawidłowego stosowania.

 • Obsługa klienta

  Procesy i zasady dotyczące klienta, użytkownika usług i usług osobistych; mogą one obejmować procedury oceny stopnia zadowolenia klienta lub użytkownika usług.

 • Zadania administracyjne w środowisku medycznym

  Medyczne zadania administracyjne, takie jak rejestracja pacjentów, systemy umawiania na wizyty, rejestrowanie informacji o pacjentach oraz odnawianie recept.

 • Informatyka medyczna

  Procesy i narzędzia wykorzystywane do analizy i rozpowszechniania danych medycznych za pomocą systemów komputerowych.

Umiejętności

 • Zachowywać poufność danych osoby korzystającej z opieki zdrowotnej

  Zachowywać i dbać o poufność informacji na temat choroby i leczenia osób korzystających z opieki zdrowotnej.

 • Wnosić wkład w zapewnianie ciągłości opieki zdrowotnej

  Przyczyniać się do zapewnienia skoordynowanej i stałej opieki zdrowotnej.

 • Korzystać z umiejętności rozumowania matematycznego

  Przeprowadzać rozumowanie oraz stosować proste lub złożone koncepcje matematyczne i obliczenia.

 • Porozumiewać się przez telefon

  Kontaktowanie się przez telefon poprzez wykonywanie i odbieranie połączeń w sposób terminowy, profesjonalny i uprzejmy.

 • Zarządzać danymi osób korzystających z opieki zdrowotnej

  Prowadzić dokładną ewidencję klientów, przestrzegając przy tym wymogów prawnych oraz norm zawodowych i etycznych, aby ułatwić zarządzanie klientami, zapewniając poufność wszystkich danych klientów (w tym danych w formie ustnej, pisemnej i elektronicznej).

 • Przestrzegać wytycznych klinicznych

  Postępować według uzgodnionych protokołów i wytycznych w celu wsparcia praktyk opieki zdrowotnej realizowanych przez instytucje opieki zdrowotnej, stowarzyszenia zawodowe lub władze, a także przez organizacje naukowe.

 • Zapewniać prawidłowe organizowanie wizyt

  Ustanawiać odpowiednią procedurę zarządzania spotkaniami, w tym politykę dotyczącą ich odwoływania i niestawiennictwa.

 • Pracować w wielokulturowym środowisku opieki zdrowotnej

  Współdziałać, nawiązywać kontakty i komunikować się z osobami pochodzącymi z różnych kultur podczas pracy w środowisku związanym z opieką zdrowotną.

 • Lokalizować dokumentację medyczną pacjentów

  Lokalizowanie, wyszukiwanie i przedstawianie dokumentacji medycznej, zgodnie z wnioskiem upoważnionego personelu medycznego.

 • Pisać na urządzeniach elektronicznych

  Pisać szybko i bezbłędnie na urządzeniach elektronicznych, takich jak komputery w celu zapewnienia szybkiego i dokładnego wprowadzania danych.

 • Pracować w multidyscyplinarnych zespołach zajmujących się zdrowiem

  Uczestnictwo w świadczeniu wielodyscyplinarnej opieki zdrowotnej oraz rozumienie zasad i kompetencji innych zawodów związanych z opieką zdrowotną.

 • Komunikować się skutecznie w kwestii opieki zdrowotnej

  Skutecznie komunikować się z pacjentami, rodzinami i innymi opiekunami, pracownikami służby zdrowia i partnerami społecznymi.

 • Przestrzegać wytycznych organizacyjnych

  Przestrzeganie norm i wytycznych organizacyjnych lub administracyjnych. Zrozumienie motywów organizacji i wspólnych porozumień oraz działanie zgodnie z nimi.

 • Korzystać z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją medyczną

  Umieć korzystać z określonego oprogramowania do zarządzania dokumentacją medyczną zgodnie z odpowiednimi kodeksami postępowania.

 • Gromadzić ogólne dane o osobach korzystających z opieki zdrowotnej

  Gromadzić dane jakościowe i ilościowe dotyczące osób korzystających z opieki zdrowotnej, udzielać wsparcia w zakresie wypełniania kwestionariusza dotyczącego bieżącego stanu i historii choroby oraz rejestrować środki/badania wykonane przez lekarza.

 • Odpowiadać na pytania pacjentów

  Odpowiadać w przyjazny i profesjonalny sposób na wszystkie zapytania ze strony obecnych oraz potencjalnych pacjentów zakładu opieki zdrowotnej i ich rodzin.

 • Przestrzegać przepisów regulujących kwestie związane z opieką zdrowotną

  Przestrzeganie przepisów regionalnych i krajowych dotyczących pracy i ich stosowanie w praktyce.

Source: Sisyphus ODB