Zawód robotnik drogowy

Robotnicy drogowi przeprowadzają rutynowe kontrole dróg i są wysyłani do wykonania napraw w razie wezwania. Łatają koleiny, pęknięcia i inne uszkodzenia dróg.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Rodzaje pokryć asfaltowych

  Różne rodzaje pokryć asfaltowych, na podstawie zawartości i składu bitumu. Mocne i słabe strony oraz punkty cenowe każdego typu. Właściwości specjalne, takie jak porowatość, odporność na poślizg i charakterystyka hałasu.

 • Narzędzia mechaniczne

  Rozumienie maszyn i narzędzi, w tym ich konstrukcji, sposobów użytkowania, naprawy i konserwacji.

 • Mieszanki asfaltowe

  Właściwości, zalety i wady mieszanek asfaltowych, takich jak mieszanki Marshall i Superpave oraz sposób, w jaki najlepiej je stosować.

Umiejętności

 • Wykonywać pracę w ergonomiczny sposób

  Stosować zasady ergonomii w zakresie organizacji miejsca pracy na potrzeby ręcznego posługiwania się sprzętem i materiałami.

 • Transportować materiały budowlane

  Przywozić materiały budowlane, narzędzia i wyposażenie na plac budowy i przechowywać je we właściwy sposób, uwzględniając różne aspekty, takie jak bezpieczeństwo pracowników i ochrona przed pogorszeniem ich stanu.

 • Kierować procesem obsługi ciężkiego sprzętu budowlanego

  Kierować współpracownikiem w procesie obsługi ciężkiego sprzętu budowlanego. Uważnie śledzić operację i rozumieć, kiedy wymagana jest informacja zwrotna. Wykorzystywać techniki łączności, takie jak: komunikacja głosowa, dwukierunkowa łączność radiowa, uzgodnione gesty i gwizdki, aby sygnalizować operatorowi odpowiednie informacje.

 • Konserwować znaki drogowe

  Instalować i zabezpieczać znaki drogowe i w razie potrzeby je wymieniać. Zajmować się utrzymaniem świateł drogowych poprzez rozwiązywanie problemów, wymianę żarówek i szklanych osłon. Kontrolować systemy telematyczne pod kątem właściwego funkcjonowania.

 • Przeprowadzać inspekcje znaków drogowych

  Przeprowadzać inspekcje znaków drogowych pod kątem oznak korozji, nieaktualnych informacji, wyszczerbień i wgnieceń, czytelności i współczynnika odbicia. Podejmować decyzje o przebiegu postępowania w przypadku wykrycia problemów.

 • Korzystać ze środków ochrony indywidualnej w sektorze budowlanym

  Używać elementów odzieży ochronnej, takich jak buty z noskami ze stali, oraz narzędzi, takich jak gogle ochronne, w celu zminimalizowania ryzyka wypadków w czasie konstruowania i ograniczenia wszelkich obrażeń w razie wystąpienia awarii.

 • Przeprowadzać inspekcje stanu asfaltu

  Kontrola umieszczenia betonu asfaltowego dla zagwarantowania, że specyfikacje są spełnione i nie występują żadne przepływy.

 • Zdejmować nawierzchnię drogową

  Usunąć istniejącą nawierzchnię drogi. Używać odpowiednich maszyn lub koordynować działania z operatorami maszyn, aby pomóc w wykopie asfaltowych lub betonowych nawierzchni drogowych.

 • Kłaść warstwy asfaltu

  Stosowanie różnych gatunków asfaltu w celu układania warstw asfaltowych drogi. Układanie warstwy asfaltowej o niskiej zawartości bitumu w celu zapewnienia stabilnej powierzchni, warstwy spoiwa o pośredniej zawartości bitumu oraz warstwy powierzchniowej zawierającej najwyższy stopień zawartości bitumu, aby zapewnić wytrzymałość na obciążenia wynikające z transportu drogowego. Obsługa maszyn do układania asfaltu lub stosowanie różnych technik i narzędzi.

 • Przeprowadzać inspekcje materiałów budowlanych

  Sprawdzać materiały budowlane pod kątem uszkodzenia, wilgoci, ubytków lub innych problemów przed użyciem materiału.

 • Bezpiecznie obchodzić się z materiałami gorącymi

  Zachowywać ostrożność przy obchodzeniu się z materiałami gorącymi. Nosić odpowiednią odzież ochronną i dbać o to, by nie poparzyć siebie ani innych, nie uszkodzić sprzętu ani stwarzać zagrożenia pożarowego.

 • Przestrzegać procedur w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa w sektorze budowlanym

  Stosować odpowiednie procedury bezpieczeństwa i higieny w budownictwie w celu zapobiegania wypadkom, zanieczyszczeniom i innym zagrożeniom.

Source: Sisyphus ODB