Zawód robotnik górniczy

Robotnicy górniczy wykonują rutynowe zadania w zakresie działalności górniczej i wydobywczej. Pomagają oni górnikom w konserwacji urządzeń, układaniu rur, kabli i tuneli, a także usuwaniu odpadów.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Techniki wykopaliskowe

  Metody usuwania skał i gleby, stosowane w miejscu wykopów i związane z nimi ryzyko.

Umiejętności

 • Rozwiązywać problemy w sposób krytyczny

  Określać mocne i słabe strony różnych abstrakcyjnych, racjonalnych pojęć, takich jak kwestie, opinie i podejścia związanych z określoną problematyczną sytuacją w celu opracowania rozwiązań i alternatywnych metod postępowania wobec danej sytuacji.

 • Podawać stosowne informacje przy przekazywaniu zmiany

  Przekazywać odpowiednie informacje o warunkach w miejscu pracy, postępach, zdarzeniach i potencjalnych problemach dla pracowników podczas kolejnej zmiany.

 • Zajmować się odpadami kopalnianymi

  Zapewnienie, że odpady roślinne są usuwane w sposób bezpieczny, wydajny i przyjazny dla środowiska.

 • Rozwiązywać problemy

  Identyfikować problemy operacyjne, decydować, co z nimi zrobić i odpowiednio zgłaszać.

 • Oczyszczać maszyny z odpadów

  Oczyszczać maszyny z odpadów, wykorzystując odpowiednie wyposażenie lub urządzenia, aby zapewnić sprawne działanie, uniknąć wypadków i utrzymać czystość w miejscu pracy.

 • Wykonywać pracę w ergonomiczny sposób

  Stosować zasady ergonomii w zakresie organizacji miejsca pracy na potrzeby ręcznego posługiwania się sprzętem i materiałami.

 • Przeprowadzać drobne naprawy sprzętu

  Wykonywać prace z zakresu regularnej konserwacji sprzętu. Wykrywać i rozpoznawać drobne usterki sprzętu i w razie potrzeby dokonywać naprawy.

 • Prowadzić rejestr operacji wydobywczych

  Prowadzić ewidencję produkcji górniczej i wydajności zagospodarowania, w tym wydajności maszyn.

 • Utylizować odpady inne niż niebezpieczne

  Pozbywać się odpadów, które nie stanowią zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa w sposób zgodny z procedurami recyklingu i gospodarki odpadami.

Source: Sisyphus ODB