Zawód robotnik leśny

Robotnicy leśni wykonują różnorodne zawody w celu opieki nad drzewami, obszarami zalesionymi i lasami oraz zarządzania nimi. Do ich działań należy sadzenie, przycinanie, przerzedzanie i wycinka drzew oraz ochrona przed szkodnikami, chorobami i uszkodzeniami.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Zapobieganie zanieczyszczeniom

  Procesy wykorzystywane w celu zapobiegania zanieczyszczeniom: środki ostrożności w odniesieniu do zanieczyszczenia środowiska, procedury zwalczania zanieczyszczeń i związane z nimi urządzenia oraz możliwe środki ochrony środowiska.

Umiejętności

 • Wspinać się na drzewa

  Wspinać się na drzewa i schodzić z drzew w sposób bezpieczny.

 • Udzielać wsparcia przy identyfikacji drzew

  Pomagać w rozwoju i doskonaleniu technik pomiaru i identyfikacji drzew. Pozyskiwać i wykorzystywać różne źródła informacji w celu dokładnego identyfikowania i nazywania drzew, wykorzystywać cechy drzewa do pomocy w identyfikacji, określać gatunki drzew we wszystkich porach roku.

 • Doglądać drzew

  Sadzenie, nawożenie i przycinanie drzew, krzewów oraz żywopłotów. Badanie drzew w celu oceny ich stanu i określenia sposobu obróbki. Praca nad wytępieniem owadów, grzybów i chorób, które są szkodliwe dla drzew, pomoc w zaleconym spalaniu oraz zapobieganie erozji.

 • Udzielać wsparcia służbom leśnym

  Obsługiwać taśmy i pręty miernicze. Przenosić, ustawiać i konfigurować je. Usuwać roślinność z linii obserwacji. Pomagać służbom leśnym w wykonywaniu związanych z tym zadań.

 • Zarządzać kwestiami związanymi z pożarami lasów

  Chronić życie, mienie i zasoby poprzez zapobieganie pożarom lasów. Wykrywać, kontrolować, ograniczać i likwidować pożary w razie ich wystąpienia. Integrować wiedzę na temat systemów przeciwpożarowych, skutków pożaru i wartości zagrożonych, wymaganego poziomu ochrony lasów oraz kosztów działań związanych z pożarem.

 • Obsługiwać sprzęt leśny

  Wykorzystywać różny sprzęt leśny, np.: ciągniki zrywkowe, spycharki czołowe do przeciągania przez obszary leśne wyposażenia do skaryfikacji lub przygotowywania terenu do regeneracji.

 • Sadzić rośliny zielone

  Sadzić roślin ręcznie lub za pomocą urządzeń naziemnych.

 • Budować ogrodzenia

  Rozstawiać ogrodzenia za pomocą koparki, łopaty, ubijaka i innych narzędzi ręcznych.

 • Ustawiać znaki

  Ustawiać znaki za pomocą świdra, łopaty, ubijaka i innych narzędzi ręcznych.

 • Wykonywać operacje niszczenia chwastów

  Przeprowadzać opryski upraw pod kątem chwastów i chorób roślin zgodnie z krajowymi wymogami przemysłowymi i wymogami klienta.

 • Przeprowadzać kontrole szkodników

  Przeprowadzanie oprysków roślin w ramach kontroli szkodników i chorób zgodnie z krajowymi wymogami przemysłowymi i wymogami klientów. Rozlewanie gnojówki i nawozu zgodnie z lokalnymi przepisami ochrony środowiska

 • Wykonywać czynności kontrolne w odniesieniu do chorób i szkodników

  Wykonywanie działań w zakresie zwalczania chorób i szkodników, z wykorzystaniem metod konwencjonalnych lub biologicznych, z uwzględnieniem rodzaju klimatu, roślin lub upraw, przepisów w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska. Przechowywanie i przetwarzanie pestycydów zgodnie z zaleceniami i prawodawstwem.

 • Dbać o szlaki

  Sprawdzać szlaki i w razie potrzeby usuwać zarośla ze szlaków i dróg. Kontrolować kempingi i przygotowywać teren dla gości.

 • Kontrolować choroby drzew

  Zidentyfikować drzewa chore lub niepożądane. Usunąć je przy użyciu pił łańcuchowych lub ręcznych.

 • Wykonywać olinowanie drzewa w powietrzu

  Obliczać spodziewane obciążenia, na jakie będzie narażone olinowanie. Wybrać elementy kompatybilne z systemem olinowania i wybrać umiejscowienie punktów kotwiących dla elementów olinowania. Uwzględniać przewidywane obciążenia i pozycji dla załogi naziemnej, inne punkty zakotwiczenia, wyposażenie, planowaną strefę zrzutu i obszar przetwarzania. Usuwać dolne sekcje drzew za pomocą odpowiednich cięć, minimalizując obciążenie udarowe w systemie olinowania.

 • Pracować samodzielnie w sektorze usług leśnych

  Samodzielnie wykonywać zadania w sektorze usług leśnych, podejmując decyzje bez pomocy innych osób. Podejmować się zadań i rozwiązywać problemy bez jakiejkolwiek zewnętrznej pomocy.

 • Sadzić drzewa

  Przeszczepianie i sadzenie drzew lub wysiewanie nasion drzew na terenach zalesionych i w lasach.

 • Dokonywać przerzedzenia lasów

  Usuwać niektóre drzewa z drzewostanów w celu poprawy stanu zdrowia drzew, wartości drewna i produkcji.

 • Dbać o sprzęt leśny

  Sprawdzać sprzęt leśny, aby upewnić się, że jest on gotowy do pracy.

 • Dokonywać oprysków pestycydami

  Opryskiwanie przy użyciu pestycydów w celu kontrolowania owadów, grzybów, wzrostu chwastów i chorób.

 • Chronić różnorodność biologiczną

  Zachowanie różnorodności biologicznej gatunków poprzez obserwację ekosystemu.

 • Mieć wysoki poziom świadomości kwestii bezpieczeństwa

  Zapewniać wysoki poziom świadomości kwestii bezpieczeństwa; korzystać ze środków ochrony indywidualnej; komunikować się z pracownikami i udzielać porad w kwestiach związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem.

Source: Sisyphus ODB