Zawód robotnik magazynowy

Robotnicy magazynowi zajmują się obsługą i przechowywaniem materiałów poprzez czynności takie jak załadunek, rozładunek i przemieszczanie wyrobów w magazynie lub przechowalni. Pracują oni zgodnie ze zleceniami kontroli materiałów i dostarczają dokumentację dotyczącą postępowania z danymi pozycjami. Robotnicy magazynowi zarządzają również zapasami i zapewniają bezpieczną utylizację odpadów.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • System kodowania produktów

  Kody opakowań i oznakowania wymagane do wdrożenia właściwych procedur postępowania z towarami.

 • Zasady zarządzania zapasami

  Szczegółowe zasady i techniki stosowane w celu określenia odpowiedniego poziomu wymaganych zapasów.

Umiejętności

 • Przeprowadzać inspekcje materiałów budowlanych

  Sprawdzać materiały budowlane pod kątem uszkodzenia, wilgoci, ubytków lub innych problemów przed użyciem materiału.

 • Utrzymywać systemy zarządzania zapasami

  Aktualizowanie systemów kontroli zapasów i zapewnienie dokładności ewidencji.

 • ładować ciężkie przedmioty na palety

  Używać urządzeń i maszyn dźwigowych do ustawiania ciężkich produktów, takich jak płyty kamienne lub cegły, na przenośnej platformie w celu magazynowania i przemieszczania tych ładunków.

 • Odbierać zamówienia do realizacji

  Odbierać zamówienia w magazynach przeznaczonych do wysyłki zapewniające, że prawidłowe ilości i rodzaje towarów są ładowane i wysyłane. Oznaczać produkty zgodnie z oczekiwaniami.

 • ładować palety

  Mieć możliwość załadunku i rozładunku palet na pojazdach w bezpieczny sposób.

 • Układać towary

  Układać towary i wytworzone produkty w pojemnikach bez specjalnego przetwarzania lub procedur.

 • Utylizować odpady inne niż niebezpieczne

  Pozbywać się odpadów, które nie stanowią zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa w sposób zgodny z procedurami recyklingu i gospodarki odpadami.

 • Przestrzegać instrukcji w zakresie kontroli zapasów

  Składować towary zgodnie z otrzymanymi instrukcjami dotyczącymi gospodarki magazynowej.

 • Posługiwać się narzędziami do oznakowywania towarów w magazynach

  Metkować pojemniki i etykiety bądź produkty, używać narzędzi do znakowania i etykietowania w magazynie.

 • Przestrzegać procedur w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa w sektorze budowlanym

  Stosować odpowiednie procedury bezpieczeństwa i higieny w budownictwie w celu zapobiegania wypadkom, zanieczyszczeniom i innym zagrożeniom.

 • Realizować plany na rzecz efektywności działań logistycznych

  Realizować plany na rzecz efektywności działań opracowane przez kadrę kierowniczą zakładów. Korzystać z technik, zasobów i szkoleń w celu poprawy efektywności w miejscu pracy.

 • Zabezpieczać towary zgodnie ze zleceniem

  Mocować taśmy wokół stosów lub artykułów przed wysyłką lub składowaniem.

 • Zarządzać zapasami magazynowymi

  Zarządzać zapasami magazynowymi oraz kontrolować składowanie i przemieszczanie towarów w magazynie. Monitorować takie transakcje, jak wysyłka, odbiór i przekazanie do magazynu.

 • Dbać o stan fizyczny magazynu

  Opracowywać i wdrażać nowe układy magazynu, aby utrzymać placówki w dobrym stanie roboczym; wydawać zlecenia naprawy i wymiany.

 • Zajmować się przychodzącymi materiałami budowlanymi

  Przyjmowanie nowych materiałów budowlanych, obsługa transakcji i wprowadzanie ich do systemu wewnętrznej administracji.

 • Obsługiwać maszyny magazynowe

  Umiejętność obsługi podnośnika paletowego i podobnego zmotoryzowanego sprzętu magazynowego w celu załadunku i przechowywania.

 • Przetwarzać zamówienia do wysłania

  Zapakować i dostarczyć zapakowane towary przewoźnikowi.

 • Korzystać z różnych kanałów komunikacji

  Korzystać z różnych kanałów komunikacji, takich jak komunikacja werbalna, odręczna, cyfrowa i telefoniczna w celu konstruowania i udostępniania pomysłów lub informacji.

 • Sortować odpady

  Sortować odpady ręcznie lub automatycznie, dzieląc je na poszczególne elementy.

 • Obsługiwać systemy rejestrowania towarów w magazynach

  Obsługa systemów do rejestrowania informacji o produkcie, opakowaniu i zamówieniach w określonych formatach i typach rejestrów.

Source: Sisyphus ODB