Zawód robotnik pomocniczy budowy dróg wodnych

Robotnicy pomocniczy dróg wodnych konserwują kanały, tamy i inne struktury dróg wodnych, takie jak nadbrzeżne lub lądowe oczyszczalnie wody. Odpowiadają za budowę falochronów, kanałów, grobli i nasypów, oraz inne prace w wodzie i wokół niej.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Pulpity sterownicze do bagrowania

  Konfiguracja różnych rodzajów pulpitów sterowniczych do bagrowania. Sposób przyporządkowywania funkcji bagrowania do konsoli.

 • Krajowe drogi wodne

  Znajomość krajowych dróg wodnych wykorzystywanych do żeglugi śródlądowej, znajomość położenia geograficznego rzek, kanałów, portów morskich i portów śródlądowych oraz zrozumienie związku z przepływami towarów.

 • Polityka wodna

  Dobre zrozumienie polityk, strategii, instytucji i regulacji dotyczących wody.

 • Rodzaje dróg wodnych

  Zakres informacji, który odróżnia różne rodzaje wodnych dróg wodnych, takich jak kanały i zapory.

 • Ciśnienie wody

  Prawa fizyczne, właściwości i zastosowania ciśnienia płynu lub wody.

 • Techniki wykopaliskowe

  Metody usuwania skał i gleby, stosowane w miejscu wykopów i związane z nimi ryzyko.

Umiejętności

 • Obsługiwać pompy

  Obsługiwać pompy przemysłowe wykorzystywane do usuwania nadmiaru płynu.

 • Zarządzać rząpiami

  Nadzorować prawidłowe działanie rząpiów, aby upewnić się, że operacje zbierania i usuwania niepożądanej lub nadmiernej cieczy przebiegają sprawnie.

 • Przestrzegać procedur w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa w sektorze budowlanym

  Stosować odpowiednie procedury bezpieczeństwa i higieny w budownictwie w celu zapobiegania wypadkom, zanieczyszczeniom i innym zagrożeniom.

 • Korzystać z urządzeń wiertniczych

  Ustawiać urządzenia do przetaczania i podnoszenia sprzętu wymagane do podnoszenia i przenoszenia obiektów, np. przy użyciu dźwigu lub układu wciągnika lub wielokrążków.

 • Identyfikować uszkodzenia struktur betonowych

  Używać technik podczerwieni, aby wykryć wady w betonie.

 • Planować nachylenie powierzchni

  Zapewniać, aby planowana powierzchnia miała konieczne nachylenie, w celu uniknięcia tworzenia się kałuż wody lub płynów.

 • Montować segmenty tunelowe

  Ustawiać żelbetowe segmenty tunelowe po wykopaniu wystarczająco dużo przestrzeni przez maszynę do wiercenia tuneli. Wyznaczać pozycję segmentów na podstawie planów i obliczeń dotyczących optymalnej lokalizacji.

 • Wykonywać pracę w ramach ekipy budowlanej

  Pracować w zespole w ramach projektu budowlanego. Efektywnie komunikować się, wymieniać się informacjami z członkami zespołu i podlegać przełożonym. Postępować zgodnie z instrukcjami i elastycznie dostosowywać się do zmian.

 • Przeprowadzać inspekcje placów budowy

  Dbać o bezpieczeństwo i higienę pracy w trakcie realizacji projektu budowlanego poprzez regularne kontrolowanie placu budowy. Określać ryzyko narażenia ludzi na niebezpieczeństwo lub uszkodzenia sprzętu budowlanego.

 • Budować tamy

  Odwadniać dany obszar poprzez budowę tunelu kierunkowego i używać sprzętu do robót ziemnych, aby zbudować zaporę. Usuwać skały i gruz, aby zbudować instalację, wykorzystującą beton do zapobiegania wyciekom wody za pomocą ograniczników.

 • Obsługiwać rząpia

  Obsługiwać rząpia przemysłowe używane do usuwania nadmiaru płynu, takiego jak woda czy chemikalia.

 • Konserwować sprzęt do bagrowania

  Utrzymywać w dobrym stanie sprzęt do bagrowania. Regularnie przeprowadzać inspekcje elementów ssących, pomp, kabli, głowic pogłębiających i innych elementów oraz podejmować niezbędne kroki w celu naprawienia wszelkich uszkodzonych lub zużytych elementów.

 • Przeprowadzać inspekcje konstrukcji betonowych

  Przeprowadzać oględziny konstrukcji betonowych pod kątem ich wytrzymałości konstrukcyjnej. Sprawdzać różne rodzaje pęknięć, takie jak pęknięcia spowodowane korozją uzbrojenia oraz uszkodzenia powstałe na skutek udarów lub wysokiej zawartości wody.

 • Budować śluzy

  Instalować systemy śluz na odcinkach kanałów przeznaczonych do podnoszenia i opuszczania statków między jednym poziomem a drugim. Śluzy umożliwiają spływ statków po kanałach, a także kontrolowanie poziomu wody.

 • Korzystać z maszyn do robót ziemnych

  Używać urządzeń mechanicznych do kopania i przenoszenia gleby. Tworzyć doły zgodnie z planami wykopów.

 • Dokonywać pomiaru głębokości wody

  Dokonywać pomiaru głębokości zbiorników wody przy użyciu przyrządów do pomiaru głębokości, takich jak głębokościomierz.

 • Wykonywać prace drenażowe

  Kopać rowy odwadniające i montować instalację rurową lub rynny, aby umożliwić odprowadzanie nadmiaru płynów i zapobiec zapadaniu się lub innym szkodom.

Source: Sisyphus ODB