Zawód robotnik portowy

Robotnicy portowi sortują, obsługują, ładują i rozładowują ładunek do urządzeń naziemnych zgodnie z instrukcjami ustnymi i pisemnymi, a także z przepisami państwowymi. Przewożą towary takie jak pudła, przedmioty o dużej objętości lub nawet duże palety towarów do i z miejsc składowania oraz do pojazdów transportowych.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Schematy załadunkowe na potrzeby transportu towarów

  Rozumienie informacji wyświetlanych na kartach załadunkowych, pokazujących wagę przesyłek ładowanych na przyczepy. Odczytywanie kart załadunkowych dotyczących transportu większych przedmiotów, materiałów niebezpiecznych lub przesyłek wymagających szczególnej troski.

 • Zdolność ładunkowa pojazdów

  Pojemność i granice dla zamówionego pojazdu pod względem masy, rodzaju ładunku, jaki może obsłużyć, oraz innych specyfikacji dotyczących załadunku towarów.

 • Wymogi bezpieczeństwa w zakresie pracy na płycie postojowej

  Dokładne zrozumienie wymogów i procedur w zakresie pracy na płycie postojowej.

 • Międzynarodowe przepisy w zakresie obchodzenia się z ładunkiem

  Zbiór konwencji, wytycznych i zasad regulujących działania związane z załadunkiem i rozładowaniem towarów w portach międzynarodowych.

 • Przepisy krajowe w zakresie obchodzenia się z ładunkiem

  Przepisy krajowe regulujące załadunek i rozładunek towarów w portach danego kraju.

 • Operacje magazynowe

  Znajomość podstawowych zasad i praktyk w zakresie czynności magazynowych, takich jak składowanie towarów. Rozumienie i zaspokajanie potrzeb i wymogów klientów, a jednocześnie skutecznie wykorzystywanie sprzętu magazynowego, przestrzeni i siły roboczej.

 • Przepisy w zakresie bezpieczeństwa w magazynach

  Zbiór procedur i przepisów dotyczących bezpieczeństwa w magazynie w celu zapobiegania incydentom i zagrożeniom. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i kontrola urządzeń.

 • Przepisy w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych

  Przepisy prawne mające zastosowanie w transporcie potencjalnie niebezpiecznych towarów, a także procedur związanych z klasyfikowaniem takich materiałów.

Umiejętności

 • Prowadzić pojazd w sposób defensywny

  Prowadzić pojazd w sposób defensywny, aby zmaksymalizować bezpieczeństwo na drodze i zaoszczędzić czas i pieniądze oraz chronić życie; przewidywać działania innych użytkowników dróg.

 • Obsługiwać systemy sterowania głosowego

  Obsługiwać systemy sterowania głosowego, stosując różne metody sterowania; praca przy użyciu instrukcji słownych i podpowiedzi za pośrednictwem słuchawek i mikrofonu.

 • Oznaczać różnice w kolorze

  Identyfikować różnice między kolorami, takie jak odcienie kolorów.

 • Obsługiwać urządzenia do transportu i przeładunku materiałów

  Wykonywać ogólne prace fizyczne w magazynie, takie jak załadunek, rozładunek i sortowanie towarów; obsługiwać urządzenia do transportu i przeładunku.

 • Korzystać z systemów ICT

  Wybierać i korzystać z systemów teleinformatycznych do różnych złożonych zadań w celu zaspokajania różnorodnych potrzeb.

 • Obsługiwać podnośnik widłowy

  Obsługiwać wózek widłowy, pojazd z przednim urządzeniem do podnoszenia i przenoszenia ciężkich ładunków.

 • Przeprowadzać rutynowe kontrole maszyn

  Sprawdzać maszyny i urządzenia, aby zapewnić niezawodne działanie podczas użytkowania i obsługi w miejscach pracy.

 • Przerzucać ładunki wychodzące

  Przenosić wychodzące ładunki towarowe do i z pociągów przychodzących i wychodzących.

 • Rozumieć ulepszenia wprowadzone w łańcuchu dostaw w odniesieniu do wzrostu zysków

  Interpretować wpływ ulepszeń łańcucha dostaw na zyski firmy. Intensyfikować poprawę tych procesów, które usprawnią łańcuch dostaw w najbardziej efektywny sposób, generując jednocześnie największy zysk.

 • Obsługiwać pokładowe systemy komputerowe

  Obsługiwać pokładowe systemy komputerowe w ciężkich samochodach ciężarowych i pojazdach; komunikować się z komputerowym systemem zarządzania magazynem.

 • Umieszczać ładunek w pojeździe transportowym

  Odpowiednio ustawiać, unieruchamiać i wyważać ładunek oraz zapewniać środki łagodzące wstrząsy.

 • Stosować techniki układania towarów w pojemnikach

  Stosować techniki wymagane do układania materiałów w stosy. Używać technik służących do zmaksymalizowania przestrzeni w pojemnikach.

 • Oceniać przegłębienie statków

  Oceniać stabilność przegłębienia statków, odnosząc się do stabilności statku, gdy jest on w stanie statycznym.

 • Wspinać się na wagony

  Posiadać zdolności fizyczne niezbędne do wspinania się na wagony i jazdy zgodnie z odpowiednimi procedurami bezpieczeństwa.

 • Obsługiwać urządzenia intermodalne

  Obsługa urządzeń intermodalnych, takich jak dźwigi, ładowarki boczne, wózki widłowe i ciężarówki.

 • Zapewniać zgodność między zawartością przesyłki a dokumentacją wysyłkową

  Upewniać się, że zawartość przesyłek odpowiada odpowiedniej dokumentacji wysyłkowej.

 • Wykazywać się odpornością na stres

  Utrzymywać umiarkowany stan psychiczny i efektywność w obliczu nacisków lub niekorzystnych okoliczności.

 • Starannie składować towary w magazynach

  Transport towarów w magazynie i umieszczanie ich w odpowiednich i wyznaczonych miejscach w sposób precyzyjny w celu maksymalnego wykorzystania powierzchni. Eksploatacja podnośników widłowych lub innych instrumentów w zakresie tej działalności.

 • Kontrolować ciężar ładunku zgodnie z nośnością podnośnika

  Rozmieszczać ciężar ładunków w celu zapobieżenia przeciążeniu i niewyważeniu urządzenia podnoszącego.

 • Wykazywać się pewnością siebie

  Wykazywać się stopniem dojrzałości poprzez pełne zrozumienie własnych cech i umiejętności, które mogą służyć jako źródła pewności siebie w różnych sytuacjach.

 • Przerzucać ładunki przychodzące

  Przerzucać ładunki na i z wagonów przyłączanych do przyjeżdżających i odjeżdżających pociągów.

 • Mierzyć dokładnie czas

  Mierzyć upływ czasu, często za pomocą zegara lub stopera.

 • Oceniać stabilność statków

  Oceniać dwa rodzaje stateczności statków: poprzeczną i podłużną.

 • Pracować na nierównych powierzchniach

  Wykonywanie prac na nierównych powierzchniach; wspinanie się po drabinach i wykonywanie zadań na wagonach.

 • Manewrować pojazdami ciężarowymi

  Kierować i manewrować ciągnikami, przyczepami i samochodami ciężarowymi na drogach, ciasnych zakrętach i parkingach oraz parkować te pojazdy.

 • Podnosić ciężkie przedmioty

  Podnoszenie ciężkich przedmiotów i stosowanie ergonomicznych technik podnoszenia, aby uniknąć uszkodzenia ciała.

 • Analizować strategie dotyczące łańcucha dostaw

  Badać szczegóły dotyczące planowania produkcji przez organizację, oczekiwane jednostki produkcyjne, jakość, ilość, koszt, dostępny czas i wymogi w zakresie pracy. Przedstawiać sugestie w celu poprawy jakości produktów, jakości usług i zmniejszenia kosztów.

 • świadczyć usługi w sposób elastyczny

  Dostosowanie podejścia w przypadku zmiany okoliczności.

 • Przekazywać wiadomości za pośrednictwem systemów radiowych i telefonicznych

  Posiadać zdolności komunikacyjne umożliwiające przekazywanie wiadomości za pomocą systemu łączności radiowej i telefonicznej.

Source: Sisyphus ODB