Zawód sortowacz surowców wtórnych

Sortowacze surowców wtórnych sortują materiały nadające się do recyklingu i odpady pochodzące ze strumienia recyklingu i dopilnowują, aby spośród materiałów do recyklingu wyeliminowane zostały materiały nienadające się do recyklingu. Kontrolują oni materiały i wykonują czynności czyszczenia oraz działają zgodnie z przepisami dotyczącymi odpadów.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Gospodarka odpadami

  Metody, materiały i regulacje stosowane do zbierania, transportu, uzdatniania i unieszkodliwiania odpadów. Obejmują one recykling i monitorowanie unieszkodliwiania odpadów.

 • Produkty odpadowe i ze złomu

  Oferowane produkty odpadowe i ze złomu, ich funkcje, właściwości oraz wymogi prawne i regulacyjne.

 • Przepisy z zakresu zdrowia, bezpieczeństwa i higieny

  Zbiór norm w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i higieny oraz przepisy prawne mające zastosowanie w danym sektorze.

Umiejętności

 • Obsługiwać sprzęt w zakładach recyklingu

  Obsługiwać sprzęt w zakładach recyklingu, taki jak granulatory, zgniatarki i prasy do belowania; przetwarzać i sortować materiał przeznaczony do recyklingu.

 • Przechowywać posortowane odpady

  Składować odpady, produkty i urządzenia posortowane na odrębne kategorie w celu ich recyklingu lub utylizacji w odpowiednich kontenerach i urządzeniach lub instalacjach magazynowych.

 • Identyfikować rodzaje odpadów

  Identyfikować materiały odpadowe podczas zbiórki i sortowania i określać te, które można poddać recyklingowi, usunąć lub poddać innej obróbce w celu określenia jak należy z nimi postąpić.

 • Sortować odpady

  Sortować odpady ręcznie lub automatycznie, dzieląc je na poszczególne elementy.

 • Składować odpady

  Unieszkodliwiać odpady zgodnie z ustawodawstwem, wywiązując się z obowiązków wobec środowiska i obowiązków przedsiębiorstwa.

 • Komunikować się z podmiotami zbierającymi

  Porozumiewać się z pracownikami zbierającymi odpady z różnych miejsc i przewożącymi je do zakładów przetwarzania odpadów w celu zapewnienia optymalnej współpracy i skutecznego wdrażania procedur przetwarzania i usuwania odpadów.

 • Stosować chemiczne środki czystości

  Zapewniać właściwe obchodzenie się ze środkami chemicznymi do czyszczenia oraz ich przechowywanie i usuwanie zgodnie z przepisami.

Source: Sisyphus ODB