Zawód specjalista ds. logistyki kolejowej

Specjaliści ds. logistyki kolejowej zarządzają transportem kolejowym, wraz z innymi środkami transportu lub bez nich. Koordynują terminową alokację środków transportu i sprzętu oraz zapewniają terminową realizację. Opracowują i utrzymują efektywne łańcuchy dostaw dla klientów i nadawców ładunków.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Logistyka transportu multimodalnego

  Rozumienie logistyki i transportu multimodalnego jako planowania i kontroli przepływu towarów lub osób oraz wszelkie związane z tym logistyczne działania wspomagające.

 • środki w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa w transporcie

  Zbiór zasad, procedur i przepisów dotyczących środków bezpieczeństwa i higieny, mających na celu zapobieganie wypadkom lub incydentom podczas transportu.

 • Rynki rodzajów transportu

  Znajomość różnych rodzajów transportu i związanych z nimi możliwości rynkowych w Europie.

Umiejętności

 • Stosować koncepcje zarządzania transportem

  Stosować koncepcje zarządzania w sektorze transportu w celu poprawy procesów transportu, zmniejszenia ilości odpadów, zwiększenia wydajności oraz efektywniejszego przygotowywania harmonogramów.

 • Zapewniać zgodność z przepisami dotyczącymi przewozu

  Zapewniać zgodność z przepisami ustawowymi i wykonawczymi oraz zasadami polityki dotyczącymi przewozu; zapewniać bezpieczeństwo członkom personelu zajmującym się ładunkiem.

 • Egzekwować przepisy dotyczące bezpieczeństwa kolei

  Promować i egzekwować procedury bezpieczeństwa i przepisy UE w celu zapewnienia, aby poziom bezpieczeństwa kolei był z zasady utrzymywany i stale podnoszony, z uwzględnieniem rozwoju prawodawstwa europejskiego.

 • Wyszukiwać miejsca wysyłki

  Śledzić różne miejsca wysyłki opakowań, aby utrzymywać efektywny system dystrybucji i systemy śledzenia terminowości dla klientów.

 • Prowadzić negocjacje w sprawie usług logistycznych

  Wypracowywać porozumienia w sprawie planowania i kontroli przepływu towarów oraz wszelkich powiązanych pomocniczych działań logistycznych z uwzględnieniem własnych lub cudzych celów.

 • śledzić przesyłki

  Śledzić wszystkie ruchy przesyłek na co dzień, wykorzystując informacje z systemów śledzenia i proaktywnie powiadamiając klientów o lokalizacji ich przesyłek.

 • Zajmować się zagrożeniami związanymi z przesyłkami

  Obsługiwać ładunki stwarzające zagrożenie lub niebezpieczne; dbać o odpowiedni sposób realizacji każdej operacji transportu; obliczać wagę ładunku; sprawdzać, czy pojemniki mieszczą się w przesyłce.

 • Analizować koszty transportowe

  Identyfikować i analizować koszty transportu, poziomy usług i dostępność sprzętu; formułować zalecenia i podejmować działania zapobiegawcze/naprawcze.

 • Rozwiązywać problemy związane z dostawami

  Zapewniać rozwiązania i porozumienia dotyczące wszystkich problemów związanych z wysyłką produktu.

 • Monitorować płatności spedycyjne

  Monitorować postępy w zakresie płatności dokonywanych na rzecz produktów poddawanych spedycji.

 • Przygotowywać towary do wysyłki w wyznaczonym terminie

  Przygotowywanie produktu do wysyłki zgodnie z planem.

 • Korzystać z różnych kanałów komunikacji

  Korzystać z różnych kanałów komunikacji, takich jak komunikacja werbalna, odręczna, cyfrowa i telefoniczna w celu konstruowania i udostępniania pomysłów lub informacji.

 • Pracować w zespole logistycznym

  Posiadać umiejętność pracy w zespole logistycznym z każdym członkiem zespołu, wypełniając funkcję mającą na celu zwiększenie wydajności całego zespołu.

 • Przestrzegać norm bezpieczeństwa kolejowego

  Zapewniać przestrzeganie minimalnych norm bezpieczeństwa dla samochodów ciężarowych eksploatowanych przez przedsiębiorstwa kolejowe podlegające prawu europejskiemu.

 • Przygotowywać sprawozdania dotyczące wysyłki towarów

  Sporządzanie i składanie sprawozdań z przesyłania towarów. Załączanie szczegółowych informacji na temat warunków przewozu i przeładunku towarów; w razie potrzeby zgłaszanie problemów.

 • Obsługiwać systemy łączności kolejowej

  Obsługiwać systemy łączności kolejowej; podawać ogłoszenia przez system nagłaśniający lub komunikować się z obsługą pociągu.

 • Zajmować się dokumentacją wysyłkową

  Kontrola rachunków, zamówień i innych dokumentów w celu sprawdzenia prawidłowej wysyłki towarów.

Source: Sisyphus ODB