Zawód specjalista ds. techniki taboru

Specjalista ds. techniki naboru odpowiada za efektywną realizację wszystkich procedur kontroli w zakresie utrzymania pojazdów w transporcie miejskim oraz za skuteczne i efektywne wykorzystanie planowania i ustalanie harmonogramu wszystkich zasobów do prowadzenia działań związanych z konserwacją.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Zasady działania urządzeń elektronicznych

  Badania nad energią elektryczną, w szczególności elektronową, kontrolą oraz jej głównymi zasadami dotyczącymi układów scalonych i układów elektrycznych.

 • Systemy elektryczne wykorzystywane w transporcie

  Rozumienie funkcjonowania systemów elektrycznych, ich specyfikacje oraz zastosowanie w operacjach i systemach transportu towarowego i osobowego.

 • Mechaniczne podzespoły pojazdów

  Znajomość elementów mechanicznych używanych w pojazdach oraz identyfikacja i usuwanie potencjalnych usterek.

 • Zasady inżynierii mechanicznej

  Rozumienie zasad inżynierii mechanicznej, fizyki i materiałoznawstwa.

 • Wymogi mechaniczne dla pojazdów na obszarach miejskich

  Znajomość wymogów prawnych, jakie muszą spełniać pojazdy w celu ich prowadzenia na obszarach miejskich. Kontrola i utrzymanie elementów podsystemów pojazdu; zapewnienie bezpieczeństwa pojazdu, niezawodności i komfortu jazdy.

Umiejętności

 • Przekazywać sprawozdania dotyczące analizy kosztów i korzyści

  Przygotowywać, kompilować i przekazywać sprawozdania z podziałem kosztów na proponowane i budżetowe plany firmy. Z wyprzedzeniem analizować finansowe lub społeczne koszty i korzyści projektu lub inwestycji w danym okresie.

 • Zarządzać zaległościami

  Zarządzanie statusem kontroli pracy i zaległościami procesowymi w celu zapewnienia realizacji zleceń.

 • Przestrzegać harmonogramu

  Praca i wykonywanie zadań zgodnie z harmonogramem; wykonywanie niezbędnych czynności roboczych, aby pomyślnie ukończyć zadanie w przydzielonym czasie.

 • Ustanowić łączność między działem konserwacji pojazdów a działem operacyjnym

  Ustanawiać łączność między działem konserwacji a działem planowania operacyjnego. Zapewniać profesjonalne działania zgodne z wyznaczonymi harmonogramami; zapewniać wydajność i dostępność sprzętu.

 • Dokonywać obliczeń numerycznych

  Pracować na liczbach i wykonywać skomplikowane obliczenia. Zasadnicze znaczenie ma rozumienie podstaw matematyki.

 • Dokładnie oszacowywać godziny pracy

  Oceniać konieczne godziny pracy, wyposażenie i umiejętności niezbędne do skutecznego wykonania danego zadania.

 • Rozpowszechniać informacje techniczne na temat eksploatacji pojazdów

  Dystrybucja zasobów informacyjnych, takich jak rysunki, schematy i szkice opisujące szczegółowo charakterystykę techniczną pojazdów.

 • Zapewniać części zamienne do pojazdów

  Utrzymywać dostępność części zamiennych do pojazdów w celu skrócenia czasu spędzanego w naprawie pojazdów.

 • Przestrzegać procedur roboczych

  Przestrzeganie procedur w miejscu pracy w sposób uporządkowany i systematyczny.

 • Odczytywać standardowe plany działania

  Czytać i rozumieć standardowe plany, rysunki maszyn i procesów.

 • Planować pracę zgodnie z przychodzącymi zamówieniami

  Planować zadania w oparciu o przychodzące zamówienia; przewidywać łączną ilość zasobów wymaganych do wykonania prac i odpowiednio je przydzielać. Szacować wymagania dotyczące liczby godzin pracy, wyposażenia i siły roboczej, biorąc pod uwagę dostępne zasoby.

 • Rozwiązywać problemy w obszarze ICT

  Rozpoznawać problemy z serwerami, komputerami stacjonarnymi, drukarkami, sieciami i zdalnym dostępem oraz podejmować działania w celu rozwiązania tych problemów.

 • Gromadzić informacje techniczne na temat działania pojazdów

  Gromadzić i przetwarzać dokumenty z informacjami technicznymi, takie jak instrukcje dostawców.

Source: Sisyphus ODB