Zawód sprzątacz budynków / sprzątaczka budynków

Sprzątacze/sprzątaczki budynków utrzymują czystość i ogólną funkcjonalność różnych typów budynków, takich jak biura, szpitale i instytucje publiczne. Wykonują oni obowiązki w zakresie czyszczenia, takie jak zamiatanie, odkurzanie i czyszczenie podłóg mopem, opróżnianie koszy na śmieci i sprawdzanie systemów zabezpieczeń, śluz i okien. Sprzątacze/sprzątaczki budynków sprawdzają systemy klimatyzacji i powiadamiają odpowiednie osoby w przypadku nieprawidłowości lub problemów.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • środki w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa w sektorze usług sprzątania

  Metody prewencyjne i interwencyjne stosowane w sektorze usług sprzątania w celu utrzymania zdrowia i bezpieczeństwa wszystkich pracowników i osób trzecich.

Umiejętności

 • Czyścić fasady budynków

  Wykonywać czynności czyszczenia głównej powierzchni budynku, używając odpowiedniego sprzętu, zgodnie z wymaganiami złożoności i wysokości budynku.

 • Posługiwać się narzędziami do sprzątania

  Używać narzędzi i sprzętu do sprzątania, takich jak maszyny do czyszczenia podłogi, ścierki do kurzu, odkurzacze i roztwory chemiczne do czyszczenia.

 • Czyścić podłogi w budynkach

  Czyszczenie podłóg i schodów w budynkach poprzez zamiatanie, odkurzanie i mycie, zgodnie ze standardami higienicznymi i organizacyjnymi.

 • Informować o awariach toalet

  Informować odpowiednie służby, gdy toaleta nie działa prawidłowo lub gdy powiązany sprzęt jest zepsuty i umieszczanie na odpowiednich kabinach napisu „nieczynne”.

 • Rozstawiać meble w budynku

  Przenosić i ustawiać meble, takie jak krzesła i stoły, aby przywrócić pierwotny wygląd po wydarzeniu lub spotkaniu lub przygotować określone seminaria lub spotkania.

 • Prowadzić wykaz środków czyszczących

  Śledzenie stanu materiałów czyszczących, zamawianie nowych materiałów, gdy zapasy są puste i uważne śledzenie ich wykorzystania w celu utrzymania stałej podaży.

 • Utrzymywać sprzęt do czyszczenia w odpowiednim stanie

  Czyścić i utrzymywać we właściwym stanie sprzęt i materiały wykorzystywane do czyszczenia.

 • Wykonywać czynności w zakresie czyszczenia w sposób przyjazny dla środowiska

  Wykonywać wszelkie obowiązki w zakresie sprzątania w sposób ograniczający do minimum szkody dla środowiska oraz stosować metody zmniejszające zanieczyszczenie i marnotrawstwo zasobów.

 • Sortować odpady

  Sortować odpady ręcznie lub automatycznie, dzieląc je na poszczególne elementy.

 • Dbać o systemy bezpieczeństwa placówki

  Zapewniać stosowanie odpowiednich i funkcjonalnych systemów bezpieczeństwa, w tym systemów alarmowych, alarmów pożarowych, tryskaczy i wyjść awaryjnych.

 • Obsługiwać sprzęt do czyszczenia podłóg

  Ustawiać, konserwować i obsługiwać roto, odkurzacz i chodzić za szorowarkami i innym sprzętem do czyszczenia podłóg, aby czyścić dywany i szorować twarde podłogi.

 • Przestrzegać wytycznych organizacyjnych dla sektora usług sprzątania

  Stosować wszystkie protokoły lub wytyczne opisane przez przedsiębiorstwo w określonym obszarze sprzątania oraz ich przestrzegać. Może to również obejmować stałe noszenie przewidzianych mundurów lub odzieży lub używanie specjalnych urządzeń lub materiałów.

 • Przestrzegać norm w zakresie higieny osobistej podczas czyszczenia

  Zachowywać czystość i porządek oraz nosić sprzęt ochronny podczas wykonywania czynności związanych z czyszczeniem, zgodnie z wymogami procedur BHP właściwych dla danego zadania lub organizacji.

 • Czyścić powierzchnie szklane

  Stosować produkty do czyszczenia powierzchni pokrytych szkłem, w szczególności okien.

 • Zgłaszać konieczność przeprowadzenia poważnego remontu budynku

  Powiadamianie osób nadzorujących lub zarządzających o potrzebie przeprowadzenia poważnych napraw lub modyfikacji budynku.

 • Przeprowadzać drobne naprawy systemów zainstalowanych w budynkach

  Dokonywać drobnych napraw i regulacji systemu ogrzewania, chłodzenia lub hydraulicznego lub innych systemów elektrycznych.

 • Czyścić powierzchnie

  Zdezynfekować powierzchnie zgodnie z normami sanitarnymi.

 • Czyścić określone powierzchnie ręcznie

  Czyścić określone powierzchnie ręcznie, w przypadku gdy powierzchnia jest mała lub dostęp do niej jest ograniczony, a jedynym sposobem czyszczenia takich miejsc jest czyszczenie ręczne.

 • Podejmować czynności odkurzające

  Usuwać kurz z mebli, rolet i parapetów za pomocą specjalistycznych ściereczek do kurzu lub przedmiotów do czyszczenia ręcznego.

 • Uzupełniać zapasy zasobów toaletowych

  Dbać, aby artykuły toaletowe, takie jak mydło i papier toaletowy, były zawsze dostępne dla klientów.

 • Zarządzać odpadami generowanymi rutynowo

  Ostrożnie obchodzić się z odpadami generowanymi rutynowo podczas wykonywania czynności czyszczenia i zapewnić, aby miejsca składowania odpadów i otaczające je obszary były zawsze utrzymywane w czystości.

Source: Sisyphus ODB