Zawód sprzątacz toalet / sprzątaczka toalet

Sprzątacze/sprzątaczki toalet czyszczą i konserwują wyposażenie toalet zgodnie ze standardami i polityką firmy. Wykorzystują oni sprzęt do czyszczenia luster, podłóg, toalet i umywalek. Wykonują czynności czyszczenia przed, w trakcie i po godzinach pracy firmy. Sprzątacze/sprzątaczki toalet w razie potrzeb uzupełniają zapasy i prowadzą rejestr codziennych działań.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • środki w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa w sektorze usług sprzątania

  Metody prewencyjne i interwencyjne stosowane w sektorze usług sprzątania w celu utrzymania zdrowia i bezpieczeństwa wszystkich pracowników i osób trzecich.

 • środki ochrony indywidualnej

  Rodzaje materiałów i wyposażenia ochronnego przewidziane dla różnych rodzajów zadań, takich jak ogólne lub specjalistyczne czyszczenie.

Umiejętności

 • Zarządzać odpadami generowanymi rutynowo

  Ostrożnie obchodzić się z odpadami generowanymi rutynowo podczas wykonywania czynności czyszczenia i zapewnić, aby miejsca składowania odpadów i otaczające je obszary były zawsze utrzymywane w czystości.

 • Dbać o czystość elementów wyposażenia toalet

  Czyścić toalety i wycierać umywalki, lustra i meble w kabinach zgodnie z wymaganymi normami, zwracając szczególną uwagę na szczegóły.

 • Czyścić powierzchnie szklane

  Stosować produkty do czyszczenia powierzchni pokrytych szkłem, w szczególności okien.

 • Wypełniać karty pracy

  Prowadzenie dokumentacji pisemnej dotyczącej świadczonych usług w sposób regularny lub jednorazowo, z zaznaczonymi godzinami pracy i podpisem.

 • Informować o awariach toalet

  Informować odpowiednie służby, gdy toaleta nie działa prawidłowo lub gdy powiązany sprzęt jest zepsuty i umieszczanie na odpowiednich kabinach napisu „nieczynne”.

 • Utrzymywać sprzęt do czyszczenia w odpowiednim stanie

  Czyścić i utrzymywać we właściwym stanie sprzęt i materiały wykorzystywane do czyszczenia.

 • Uzupełniać zapasy zasobów toaletowych

  Dbać, aby artykuły toaletowe, takie jak mydło i papier toaletowy, były zawsze dostępne dla klientów.

 • Prowadzić wykaz środków czyszczących

  Śledzenie stanu materiałów czyszczących, zamawianie nowych materiałów, gdy zapasy są puste i uważne śledzenie ich wykorzystania w celu utrzymania stałej podaży.

 • Dbać o obsługę klienta

  Utrzymywać najwyższy możliwy poziom obsługi klienta i dbać, aby klient był zawsze obsługiwany w sposób profesjonalny. Dbać o dobre samopoczucie klientów lub uczestników i spełniać szczególne wymagania.

Source: Sisyphus ODB