Zawód sprzedawca uliczny

Sprzedawcy uliczni sprzedają towary i usługi na ustalonych drogach, lokalizacjach na ulicach i rynkach.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Ochrona konsumentów

  Obowiązujące przepisy mające zastosowanie w odniesieniu do praw konsumentów na rynku.

 • Wiedza o produkcie

  Oferowane produkty, ich funkcjonalność, właściwości oraz wymogi prawne i regulacyjne.

 • Techniki sprzedażowe

  Techniki i metody sprzedaży stosowane w celu przedstawienia odbiorcom produktu lub usługi w sposób perswazyjny oraz zaspokojenia ich oczekiwań i potrzeb.

Umiejętności

 • Dostosowywać się do różnych warunków pogodowych

  Radzić sobie z regularnym narażeniem na ekstremalne warunki pogodowe i niebezpieczne środowiska.

 • Przetwarzać płatności

  Przyjmować płatności m.in. w formie gotówki oraz przy użyciu kart kredytowych i debetowych. Obsługiwać zwrot w przypadku zwrotów lub wydawać bony i instrumenty marketingowe, takie jak karty bonusowe lub członkowskie. Zwracać uwagę na bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych.

 • Zwiększać sprzedaż produktów

  Przekonywać klientów do zakupu dodatkowych lub droższych produktów.

 • Korzystać z różnych kanałów komunikacji

  Korzystać z różnych kanałów komunikacji, takich jak komunikacja werbalna, odręczna, cyfrowa i telefoniczna w celu konstruowania i udostępniania pomysłów lub informacji.

 • Negocjować ceny

  Uzgadniać umowę w zakresie cen oferowanych produktów lub świadczonych usług.

 • Prowadzić aktywną sprzedaż

  Dostarczać uwagi i pomysły w sposób oddziaływający i wpływowy, aby przekonać klientów do zainteresowania się nowymi produktami i promocjami. Przekonywać klientów, że produkt lub usługa zaspokoją ich potrzeby.

 • Zapewniać odpowiednie przygotowanie produktu

  Dbać, aby takie produkty jak artykuły spożywcze były prawidłowo przygotowane i gotowe do spożycia; łączyć różne części, tworząc jeden artykuł przeznaczony do sprzedaży.

 • Prezentować właściwości produktów

  Wykazywanie, w jaki sposób używać produktu w prawidłowy i bezpieczny sposób, przekazywanie klientom informacji na temat głównych cech i korzyści produktu, wyjaśnianie zasad obsługi, prawidłowego użytkowania oraz konserwacji produktu. Przekonywanie potencjalnych klientów do zakupu produktów.

 • Zapewniać ukierunkowanie na klienta

  Przedstawiać postawę, która we wszystkich przypadkach stawia klientów w centrum działalności gospodarczej.

 • Przestrzegać norm bezpieczeństwa i higieny pracy

  Przestrzeganie norm w zakresie higieny i bezpieczeństwa ustanowionych przez odpowiednie organy.

 • Zapewniać zadowolenie klientów

  Spełnianie oczekiwań klientów w sposób profesjonalny, przewidywanie potrzeb i życzeń. Świadczenie klientom elastycznych usług w celu zapewnienia ich zadowolenia i lojalności.

 • Rozładowywać dostawy

  Wyładowywać dostawy z ciężarówki i przenosić nowe dostawy na miejsce pracy lub do magazynu.

 • Pomagać klientom

  Zapewniać wsparcie i porady klientom w podejmowaniu decyzji o zakupie, znajdując ich potrzeby, wybierając dla nich odpowiednią usługę i produkty oraz grzecznie odpowiadając na pytania dotyczące produktów i usług.

 • Organizować ekspozycję produktu

  Organizować układ towarów w atrakcyjny i bezpieczny sposób. Ustawiać ladę lub inną strefę ekspozycyjną z demonstracjami w celu przyciągnięcia uwagi potencjalnych klientów. Organizować i utrzymywać stoiska z ekspozycją towarów. Tworzyć i instalować miejsce sprzedaży i elementy ekspozycji produktów na potrzeby procesu sprzedaży.

 • Samodzielnie wykonywać prace ręczne

  Wykazywanie się umiejętnością wykonywania podstawowych zadań fizycznych bez pomocy lub wsparcia innych osób, które nie potrzebują nadzoru ani wskazówek oraz branie odpowiedzialności za podejmowane działania.

 • Dbać o porządek w miejscu pracy

  Dbać o to, aby obszar pracy i wyposażenie były czyste i uporządkowane.

Source: Sisyphus ODB