Zawód stajenny

Stajenni zapewniają praktyczną codzienną opiekę nad końmi w celu zapewnienia koniom zdrowia, dobrostanu i bezpieczeństwa. Biorą oni udział w ćwiczeniu koni, sprzątaniu i utrzymywaniu stajni, budynków i całego obszaru.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Biologia

  Tkanki, komórki i funkcje organizmów roślinnych i zwierzęcych oraz ich wzajemne zależności i interakcje między nimi a środowiskiem.

 • Rozmnażanie zwierząt gospodarskich

  Rozumienie naturalnych i sztucznych technik rozrodu, okresów ciąży i narodzin dla zwierząt gospodarskich. Rozumienie humanitarnego uboju odpowiednich zwierząt zgodnie z ustawodawstwem krajowym.

 • Pojazdy do przewozu koni

  Typy pojazdów transportowych dla koni i bezpieczne metody ich stosowania.

 • Przepisy dotyczące dobrostanu zwierząt

  Granice prawne, kodeksy postępowania zawodowego, krajowe i unijne ramy prawne oraz procedury prawne dotyczące pracy ze zwierzętami i organizmami żywymi, zapewniające ich dobrostan i zdrowie.

 • Gatunki zwierząt gospodarskich

  Gatunki zwierząt gospodarskich i odpowiednia genetyka.

 • Zachowania typowe dla określonych ras koni

  Zachowanie i specyfika różnych ras koni.

 • Trenowanie młodych koni

  Zasady i techniki edukacji młodych koni w ramach prostych ćwiczeń w zakresie kontroli ciała.

 • żywienie zwierząt

  Aspekty dotyczące sposobu karmienia i pojenia różnych gatunków zwierząt. Różne rodzaje pasz dla zwierząt, kryteria jakości pasz dla zwierząt oraz metody żywienia i pojenia zwierząt.

 • Choroby zębów u koni

  Profilaktyka, diagnostyka i leczenie chorób zębów u koni.

 • Sprzęt do trenowania jazdy konnej

  Sprzęt treningowy stosowany w różnych stylach jeździeckich, taki jak siodła, wędzidła/munsztuk, potniki, buty sportowe itd. 

Umiejętności

 • Asystować przy narodzinach zwierzęcia

  Pomagać w przypadku narodzin zwierząt oraz opiekować się nowonarodzonymi zwierzętami.

 • Obsługiwać maszyny rolnicze

  Obsługa zmotoryzowanego sprzętu rolniczego, w tym ciągników, pras, opryskiwaczy, pługów, kosiarek, kombajnów, sprzętu do robót ziemnych, ciężarówek oraz sprzętu do nawadniania.

 • Transportować konie

  Transportować konie przy użyciu specjalnych pojazdów do transportu koni; prowadzić konie do pojazdów uwzględniających bezpieczeństwo ludzi i koni.

 • Dbać o czystość urządzeń używanych w gospodarstwie

  Czyszczenie i zapewnienie higieny urządzeń stosowanych w dojeniu: zbiorniki na mleko, kubki do odbioru mleka i wymiona zwierząt. Zapewnienie przestrzegania procedur sanitarnych w odniesieniu do mleka.

 • Czyścić boksy

  Czyścić boksy, usuwając całą zabrudzoną ściółkę, by zapobiec gromadzeniu się wilgoci i oparów oraz ograniczyć potencjalne problemy z pasożytami.

 • Hodować bydło

  Hodować zwierzęta gospodarskie, takie jak bydło, drób i pszczoły miodne. Stosować uznane praktyki hodowlane, aby dążyć do ciągłego doskonalenia zwierząt gospodarskich.

 • Tresować młode konie

  Tresowanie młodych koni (pielęgnacja, zakładanie uzdy, nauka podnoszenia stóp itp.), biorąc pod uwagę bezpieczeństwo i dobrostan konia oraz tresera.

 • Dbać o pastwiska

  Dbać, aby zwierzęta na pastwiskach lub wypasie posiadały wystarczającą ilość paszy. Stosować środki ochronne na pastwiskach, takie jak wypasanie rotacyjne.

 • żywić zwierzęta

  Zapewniać zwierzętom żywność i wodę. Obejmuje to przygotowywanie żywności i wody dla zwierząt oraz zgłaszanie wszelkich zmian w nawykach żywieniowych zwierząt.

 • Dbać o gospodarstwo

  Utrzymywać obiekty rolnicze, takie jak ogrodzenia, zapasy wody i budynki zewnętrzne.

 • Prowadzić rejestr wykonywanych zadań

  Organizować i klasyfikować zapisy przygotowanych raportów i korespondencji związane z wykonaną pracą i ewidencją postępów zadań.

 • Dbać o wyposażenie gospodarstwa rolnego

  Stosować olej, smarownice i narzędzia ręczne do smarowania, regulacji i dokonywania drobnych napraw sprzętu rolniczego.

 • Kontrolować choroby zwierząt gospodarskich

  Zwalczać rozprzestrzenianie się chorób i pasożytów w stadach poprzez stosowanie szczepień i leków oraz poprzez oddzielanie chorych zwierząt.

 • Nadzorować przestrzeganie procedur higienicznych w obiektach rolnych

  Zapewniać przestrzeganie procedur higienicznych w obiektach rolnych z uwzględnieniem przepisów dotyczących określonych obszarów działania, m.in. w zakresie zwierząt gospodarskich, roślin, lokalnych produktów rolnych itp.

 • Kontrolować ruch zwierząt

  Kierować, kontrolować lub ograniczać część ruchu zwierzęcia lub grupy zwierząt.

Source: Sisyphus ODB