Zawód windykator

Windykatorzy zajmują się zbiórką papierów dłużnych należących do organizacji lub osób trzecich, głównie w przypadku długów przeterminowanych.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Klasyfikacja długu

  Różne klasyfikacje długu, takiego jak dług publiczny i dług gwarantowany, prywatne niegwarantowane kredyty, depozyty w banku centralnym itd.

 • Techniki windykacji należności

  Technik i zasady stosowane w celu poboru zaległego długu od klientów.

 • Systemy dłużne

  Procesy niezbędne do pozyskiwania towarów oraz usług przed płatnością oraz gdy kwota pieniężna jest należna lub zaległa.

 • Procesy monitoringu kredytowego

  Różne techniki i procedury stosowane w celu zapewnienia, że kredyt zostanie udzielany odpowiednim klientom i że będą oni płacić terminowo.  

Umiejętności

 • Prowadzić rejestr wykonywanych zadań

  Organizować i klasyfikować zapisy przygotowanych raportów i korespondencji związane z wykonaną pracą i ewidencją postępów zadań.

 • Posiadać umiejętność obsługi komputera

  Efektywne korzystanie z komputerów, sprzętu informatycznego i nowoczesnej technologii.

 • Zabezpieczać wrażliwe informacje na temat klientów

  Wybierać i stosować środki i przepisy dotyczące ochrony odnoszące się do szczególnie chronionych informacji dla klientów w celu ochrony ich prywatności.

 • Komunikować się z klientami

  Odpowiadać i komunikować się z klientami w najbardziej efektywny i odpowiedni sposób, aby umożliwić im dostęp do pożądanych produktów lub usług bądź jakąkolwiek inną pomoc, jakiej mogą potrzebować.

 • Egzekwować spłatę zadłużenia przez klientów

  Monitorować klientów w zakresie spłaty wszystkich długów i należności; negocjować zwrot towarów.

 • Rozwiązywać konflikty

  Prowadzić mediację w konfliktach i napiętych sytuacjach, działając między stronami, takimi jak użytkownicy usług, rodziny i instytucje, dążąc do zawarcia porozumienia, pojednania i rozwiązania problemów.

 • Wykazywać się zdolnościami dyplomatycznymi

  Współdziałanie z osobami w sposób wrażliwy i taktyczny.

 • Zadawać pytania dotyczące dokumentów

  Sprawdzać i formułować pytania dotyczące dokumentów w ogóle. Badać kompletność, poufność, styl dokumentu oraz szczegółowe instrukcje postępowania z dokumentami.

 • Przeprowadzać analizy zadłużenia

  Wykorzystanie technik badawczych i strategii śledzenia w celu określenia uzgodnień dotyczących zaległych płatności i ich rozwiązania

 • Korzystać z technik komunikacyjnych

  Stosować techniki komunikacji umożliwiające rozmówcom lepsze zrozumienie siebie nawzajem i dokładne przekazywanie treści w komunikatach.

 • Prowadzić rejestr zadłużenia klientów

  Zachowywać wykaz zadłużonych klientów i regularnie go aktualizować

 • Ułatwiać wypracowywanie oficjalnych porozumień

  Ułatwiać wypracowywanie oficjalnych porozumień między dwiema stronami sporu, zapewniając, aby obie strony zgodziły się na przyjęte rozwiązanie, oraz sporządzając niezbędne dokumenty i dokładając starań, aby obie strony je podpisały.

 • Znajdować rozwiązania problemów

  Rozwiązywać problemy pojawiające się podczas planowania, ustalania priorytetów, organizowania, kierowania/ułatwiania działania i oceny wyników. Stosować systematyczne procesy gromadzenia, analizowania i syntezy informacji, aby oceniać bieżącą praktykę i generować nowe poziomy zrozumienia dotyczące praktyki.

 • Obliczać kwoty zadłużenia

  Obliczać kwotę należnych sum i stosować do tego podstawowe zasady liczenia.

 • Oceniać klientów

  Szybko tworzyć obraz osobistych okoliczności, potrzeb i preferencji klientów.

Source: Sisyphus ODB