Zawód zamiatacz ulic

Zamiatacze ulic obsługują sprzęt i maszyny do zamiatania w celu usuwania odpadów, pozostałości lub śmieci z ulic. Odnotowują działania dotyczące zamiatania oraz wykonują konserwację, czyszczą i wykonują drobne naprawy wykorzystywanego sprzętu.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Bezpieczne procedury zamiatania ulic w sytuacji ruchu drogowego

  Praktyki związane z bezpiecznym zamiataniem ulic w sytuacji ruchu drogowego, z poszanowaniem przepisów ruchu drogowego i miejsc postoju.

 • Zrzucanie zebranych odpadów

  Procedury, których należy przestrzegać w celu zrzucania zebranych odpadów w sposób bezpieczny i w wyznaczonym miejscu.

 • Geografia lokalna

  Zakres właściwości fizycznych i geograficznych oraz opisy obszaru lokalnego według nazw ulic i nie tylko.

 • środki w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa w sektorze usług sprzątania

  Metody prewencyjne i interwencyjne stosowane w sektorze usług sprzątania w celu utrzymania zdrowia i bezpieczeństwa wszystkich pracowników i osób trzecich.

Umiejętności

 • Przeprowadzać działania w zakresie czyszczenia pod ciśnieniem

  Używać urządzeń wysokociśnieniowych do czyszczenia obszarów, powierzchni i materiałów.

 • Zapewniać zgodność z przepisami w zakresie odpadów

  Wdrażać i monitorować procedury w przedsiębiorstwach w zakresie zbierania, transportu i utylizacji odpadów, zgodnie z wszelkimi przepisami i wymogami prawnymi.

 • Utrzymywać sprzęt do czyszczenia w odpowiednim stanie

  Czyścić i utrzymywać we właściwym stanie sprzęt i materiały wykorzystywane do czyszczenia.

 • Wykonywać czynności w zakresie czyszczenia na świeżym powietrzu

  Dostosowywać metody robocze i procedury czyszczenia do warunków środowiskowych oraz dostosowywać do warunków pogodowych, takich jak deszcz, silny wiatr lub śnieg, jeżeli ma to wpływ na działanie urządzeń lub maszyn, które są wykorzystywane.

 • Zarządzać zebranymi odpadami

  Przenosić zebrane śmieci i odpady do wyznaczonego punktu zbiórki i usuwać je zgodnie z wymogami prawnymi i organizacyjnymi.

 • Korzystać ze środków ochrony indywidualnej

  Korzystać z urządzeń ochronnych zgodnie ze szkoleniami, instruktażem i instrukcjami. Kontrolować sprzęt i konsekwentnie go stosować.

 • Obsługiwać mechaniczne urządzenia do zamiatania ulic

  Używać i dostosowywać odpowiednio mechaniczne urządzenia, takie jak odkurzacze, osłony, rozpylacze lub węże wodne używane do usuwania odpadów ulicznych.

 • Utrzymywać maszynę do zamiatania ulic w odpowiednim stanie

  Monitorować maszynę do zamiatania w celu zapewnienia dobrego stanu eksploatacyjnego poprzez sprawdzanie poziomów paliwa, ciśnienia powietrza i systemów hydraulicznych.

 • Czyścić ulice za pomocą maszyn odkurzających

  Stosowanie maszyn próżniowych do zbierania i usuwania odpadów lub liści na obszarach miejskich.

Source: Sisyphus ODB