Zawód zbieracz owoców i warzyw

Zbieracze owoców i warzyw wybierają i zbierają owoce, warzywa i orzechy zgodnie z metodą właściwą dla danego typu owoców, warzyw lub orzechów.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Umiejętności

 • Pracować w warunkach zewnętrznych

  Zdolność radzenia sobie z różnymi warunkami klimatycznymi, takimi jak ciepło, deszcz, zimno lub silny wiatr.

 • Przeprowadzać zbiory

  Kosić, zbierać lub ścinać produkty rolne ręcznie lub przy użyciu odpowiednich narzędzi i maszyn. Brać pod uwagę odpowiednie kryteria jakości produktów, zalecenia dotyczące higieny i stosować odpowiednie metody.

 • Wybierać owoce i warzywa

  Wybieranie owoców i warzyw do zbioru według ich wielkości, koloru i dojrzałości.

 • Przechowywać zbiory

  Przechowywać i konserwować zbiory zgodnie z normami i przepisami w celu zapewnienia ich jakości. Zapewniać utrzymanie obiektów magazynowych zgodnie z normami higieny, regulując temperaturę, ogrzewanie i klimatyzację w magazynach.

 • Nosić sprzęt ułatwiający pracę przy zbiorach

  Nosić sprzęt roboczy, taki jak drabiny, małe pojemniki lub płócienne płachty.

 • Stosować zasady dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa podczas zbiorów

  Podczas zbioru podejmij niezbędne środki ostrożności dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa: zachowuj prawidłową postawę, obsługuj narzędzia i maszyny w sposób bezpieczny oraz noś odzież i środki ochrony odpowiednie do pogody.

 • Przechowywać produkty

  Przechowywać produkty w celu zapewnienia jakości i zgodnie z normami i przepisami. Zapewniać utrzymywanie zapasów magazynowych zgodnie z normami higieny, regulując temperaturę, ogrzewanie i klimatyzację instalacji magazynowych.

Source: Sisyphus ODB