Zawód zmywacz okien

Zmywacze okien stosują narzędzia do czyszczenia, takie jak gąbki i detergenty, do czyszczenia okien, luster i innych powierzchni szklanych w budynkach, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Korzystają oni ze specjalnych drabin do czyszczenia wyższych budynków, przy użyciu pasów zabezpieczających w celu podparcia.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • środki ochrony indywidualnej

  Rodzaje materiałów i wyposażenia ochronnego przewidziane dla różnych rodzajów zadań, takich jak ogólne lub specjalistyczne czyszczenie.

 • środki w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa w sektorze usług sprzątania

  Metody prewencyjne i interwencyjne stosowane w sektorze usług sprzątania w celu utrzymania zdrowia i bezpieczeństwa wszystkich pracowników i osób trzecich.

 • Ocena ryzyka w zakresie czyszczenia okien

  Proces oceny ryzyka uwzględniający wszystkie czynniki ryzyka, monitorowanie środków kontroli i rejestrowanie ocen związanych z pracą w zakresie czyszczenia okien.

Umiejętności

 • Zgłaszać przypadki uszkodzenia okien

  Informować klienta lub odpowiedzialne organy o szkodzie powstałej w trakcie czyszczenia okien lub przed nim.

 • Korzystać z systemu dyszy

  Wykorzystywanie tyczek wyposażonych w szczotki i mechanizmy rozpraszające wodę, aby sięgać do okien i fasad na wysokości.

 • Przestrzegać norm w zakresie higieny osobistej podczas czyszczenia

  Zachowywać czystość i porządek oraz nosić sprzęt ochronny podczas wykonywania czynności związanych z czyszczeniem, zgodnie z wymogami procedur BHP właściwych dla danego zadania lub organizacji.

 • Stosować procedury sprawozdawcze

  Przestrzeganie i stosowanie procedur zgłaszania wszelkich szkód, uszkodzeń lub skarg do właściwego organu nadzorczego.

 • Utylizować odpady inne niż niebezpieczne

  Pozbywać się odpadów, które nie stanowią zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa w sposób zgodny z procedurami recyklingu i gospodarki odpadami.

 • Wypełniać karty pracy

  Prowadzenie dokumentacji pisemnej dotyczącej świadczonych usług w sposób regularny lub jednorazowo, z zaznaczonymi godzinami pracy i podpisem.

 • Zabezpieczać ramy okienne

  Nanoszenie arkuszy ochronnych na ramy lub krawędzie okien w celu ich ochrony przed zarysowaniami lub zabrudzeniem.

 • Przygotowywać materiały czyszczące do czyszczenia okien

  Zapewniać odpowiednie przygotowanie produktów i urządzeń do czyszczenia, takich jak drabiny, rusztowanie i sprzęt alpinistyczny, niezbędnych do czyszczenia okien na wysokości.

 • Czyścić powierzchnie szklane

  Stosować produkty do czyszczenia powierzchni pokrytych szkłem, w szczególności okien.

 • Prowadzić wykaz środków czyszczących

  Śledzenie stanu materiałów czyszczących, zamawianie nowych materiałów, gdy zapasy są puste i uważne śledzenie ich wykorzystania w celu utrzymania stałej podaży.

 • Przestrzegać wytycznych organizacyjnych dla sektora usług sprzątania

  Stosować wszystkie protokoły lub wytyczne opisane przez przedsiębiorstwo w określonym obszarze sprzątania oraz ich przestrzegać. Może to również obejmować stałe noszenie przewidzianych mundurów lub odzieży lub używanie specjalnych urządzeń lub materiałów.

 • Działać w zgodzie z procedurami kontroli substancji zagrażających zdrowiu

  Przestrzegać procedur kontroli substancji niebezpiecznych dla zdrowia (COSHH) w przypadku czynności obejmujących niebezpieczne substancje, takie jak bakterie, alergeny, użyty olej, farby lub płyny hamulcowe, które powodują choroby lub obrażenia.

 • Utrzymywać sprzęt do czyszczenia w odpowiednim stanie

  Czyścić i utrzymywać we właściwym stanie sprzęt i materiały wykorzystywane do czyszczenia.

 • Stosować chemiczne środki czystości

  Zapewniać właściwe obchodzenie się ze środkami chemicznymi do czyszczenia oraz ich przechowywanie i usuwanie zgodnie z przepisami.

Source: Sisyphus ODB