Karriärprov med Holland-kod

Av 123test team. Uppdaterad 6 juni 2024

Hitta en karriär som passar din personlighet

Du trivs med ditt arbete när du utför uppgifter som du gillar. En Holland-kod är en uppsättning personlighetstyper som utvecklades av psykologen John L. Holland på 1970-talet. Dr. Holland1 ansåg att människor arbetar bäst i miljöer som stämmer med deras preferenser. Personer och arbetsmiljöer kan matchas för bästa lämplighet. De flesta motsvarar en kombination av två eller tre av Hollands intresseområden. Dessa två eller tre områden utgör din egen ”Holland-kod”.

Matcha dina intressen med ett yrke

Det finns saker som du tycker om att syssla med, oavsett bransch eller befattning. Nyckeln till att hitta en tillfredsställande karriär är att matcha dina grundläggande intressen med yrken. En social person står till exempel inte ut med att sitta ensam på ett kontor hela dagen. Om du däremot är konstnärlig skulle du förmodligen hata att behöva följa en uppsättning strikta regler i ditt arbete. Det är därför karriär- och yrkesprov kan vara till stor hjälp.

Personlighetstester baserade på Holland-kod

Holland-koden är en av de mest populära modeller som används för karriärprov idag. Holland hävdade att valet av yrke är ett uttryck för personlighet. Det finns sex personlighetstyper i Hollands modell, och de flesta passar in i några av följande kategorier:

  • Realistisk: praktisk, fysisk, konkret, direkt, maskin- och verktygsorienterad
  • Undersökande: analytisk, intellektuell, vetenskaplig, explorativ, tänkare
  • Konstnärlig: kreativ, originell, oberoende, kaotisk, uppfinningsrik, media, grafik och text
  • Social: samarbetsvillig, stödjande, hjälpande, helande/vårdande, undervisande
  • Företagsam: konkurrensmiljöer, ledarskap, övertygande, status
  • Konventionell: detaljorienterad, organiserande, kontorsarbetande

Holland-kodens yrken – kärnan i många karriärprov

Vad gillar du att göra? Gör vårt kostnadsfria lämplighetsprov och få mer insikt om dina arbetsintressen på bara några minuter.

Holland-kod, realistisk typ

Realistiska yrken involverar ofta arbetsaktiviteter med praktiska problem och lösningar. De inbegriper ofta växter, djur och påtagligt material som trä, verktyg och maskiner. Många av dessa yrken involverar utomhusarbete och handlar mer sällan om pappersarbete eller nära samarbete med andra.

Holland-kod, undersökande typ

Undersökande yrken involverar ofta arbete med idéer, vilket kräver omfattande tankearbete. Dessa yrken kan handla om att söka efter fakta och lösa problem på det mentala planet.

Holland-kod, konstnärlig typ

Konstnärliga yrken involverar ofta arbete med former, designer och mönster. De kräver ofta självuttryck och att arbetet kan utföras utan en tydlig uppsättning regler.

Holland-kod, social typ

Sociala yrken involverar ofta arbete med, kommunikation med och undervisning av människor. Dessa yrken handlar ofta om att hjälpa eller tillhandahålla service till andra.

Holland-kod, företagsam typ

Företagsamma yrken involverar ofta initiering och genomförande av projekt. Dessa yrken kan handla om att leda människor och fatta många beslut. Ibland kräver de risktagande, inte sällan i samband med affärer.

Holland-kod, konventionell typ

Konventionella yrken involverar ofta följande bestämda procedurer och rutiner. Dessa yrken kan handla om att arbeta med data och detaljer mer än med idéer. Det finns vanligtvis en tydlig beslutsväg att följa.

Skapa din egen Holland-kod

Ett enkelt sätt att komma ihåg Holland-koden är att tänka på RIASEC, den första bokstaven i varje typnamn. Dr. Holland menade inte att en person endast utgör en av dessa typer. Då skulle det ju bara finnas sex typer av människor i världen. I själva verket kan en person ha intressen som är kopplade till alla sex typer. Du skapar din egen specifika Holland-kod genom att rangordnar dessa typer: börja med de som du är mest intresserad av och fortsätt med de som du är minst intresserad av.

Det finns cirka 720 möjliga kombinationer, t.ex. ISERAC, AIRSEC och CSERIA. I allmänhet krävs dock endast två eller tre bokstäver för att nå en användbar beskrivning, t.ex. SC, IRC och AIC. En sådan beskrivning kan avse både en person och en arbetsmiljö. Genom att typifiera både människor och arbetsmiljöer genom Holland-kod kan vi beräkna matchningar mellan dem. Denna process hjälper oss att bedöma en potentiell karriär eller ett yrkesval.

Hollands teori säger även att två bokstäver i koden har en starkare koppling när de står bredvid varandra i en sexkant som bildas av ordet RIASEC. Realistiska människor och arbetsmiljöer är därför mer nära kopplade till undersökande och konventionella människor och miljöer än till sociala personer och miljöer. En skillnad mellan realistisk och social typ är arbete med maskiner eller människor. En konventionell typ är mer realistisk och företagsam än konstnärlig, och så vidare.

Läs mer i nästa artikel eller gör ett karriärprov baserat på Holland-kod nu.

References

  • 1Holland, John L. Making vocational choices: A theory of careers. Prentice Hall, 1973.