Karriärtester

Av 123test team. Uppdaterad 6 juni 2024

Valet av yrke är ofta svårt. Många har svårt att fatta beslut eftersom det finns så många alternativ och intressen. Vid dessa tillfällen upptäcker vi att vi inte känner oss själva lika väl som vi tror, vilket ibland gör det svårt att avgöra vad som verkligen passar oss.

Som tur är hjälper karriärtester dig att göra ditt val. De belyser dina intressen, talanger och din personlighet samt avgör vad som kan vara det bästa yrket för dig.

Gratis karriärtest

Vill du veta vilka yrken som passar din personlighet bäst? Gör det kostnadsfria karriärtestet.

Till karriärstestet

Typer av prov

Karriärprov baseras ofta på påståenden. För varje påstående anger du hur mycket det passar dig. Ibland ska du också välja aktiviteter som tilltalar dig mest. På så sätt fastställer proven om du är kreativ, teknisk eller mer analytisk.

Kostnadsfria karriärprov

Det finns flera karriärprov tillgängliga, men alla är inte lika bra. Många av de kostnadsfria proven är mycket korta och ibland ganska amatörmässiga. Det är omöjligt att formulera ett gott råd efter bara ett par frågor, helt enkelt för att det inte ger tillräckligt med information om dina talanger och preferenser. Ibland har inte proven utformats av yrkespersoner och resultatet är därför mycket förutsägbart – man kan gissa det själv. Många av dem är tydligt inriktade på att lagra dina personuppgifter eller visa annonser för dig.

Det finns dock kostnadsfria karriärprov som kan ge dig en inblick i det karriärval som passar dig bäst. Även om dessa prov inte ger dig ett detaljerat resultat ger de en indikation på vad som passar dig och i vilken riktning du bör utforska vidare.

Professionella karriärprov

Avgiftsbelagda karriärprov är mer professionella, omfattande och leder till en bättre förståelse av dina resultat. Dessa prov har utformats av yrkespersoner som ofta har en psykologisk bakgrund, vilket resulterar i frågor som faktiskt ger användbar information om vad som passar dig. Du kan göra ett professionellt karriärprov. Testet är giltigt och tillförlitligt, även om det är kostnadsfritt.

Förutom karriärprov finns det även intresseprov som hjälper dig att ta reda på mer om det du tycker är viktigt när du söker jobb.