Kostnadsfria karriärprov

Av 123test team. Uppdaterad 6 juni 2024

Det finns många karriärprov online. Kvaliteten på dessa prov är mycket varierande, främst eftersom kostnadsfria prov ofta har lägre kvalitet än de karriärprov man måste betala för. Det är viktigt att inte blint lita på resultatet av ett kostnadsfritt karriärprov.

Hur tillförlitliga är kostnadsfria karriärprov?

Vi har några tips om tillförlitligheten i kostnadsfria karriärprov. Provets längd är till exempel viktig. Ett stort antal frågor behövs för att det ska gå att bedöma din personlighet och dina arbetspreferenser. Ett karriärprov med endast tio frågor kan inte ge ett tillförlitligt råd för karriärval.

Även ursprunget till ett kostnadsfritt prov säger mycket om dess tillförlitlighet. Om provet är klart framtaget för kommersiella ändamål och innehåller annonser för vissa produkter är syftet uppenbarligen inte att ge dig passande råd om din karriär.

Gratis karriärtest

Vill du veta vilka yrken som passar din personlighet bäst? Gör det kostnadsfria karriärtestet.

Till karriärstestet

Varför bör man göra ett kostnadsfritt karriärprov?

Även om de flesta kostnadsfria prov är mycket mindre omfattande och professionella än de karriärprov du måste betala för, kan det ändå vara bra att göra ett sådant prov. Resultatet ger dig information om dig själv och en indikation på var du bör leta efter det perfekta jobbet. Så länge du tar en kritisk titt på resultatet och förstår att ditt val av yrke eller utbildning inte ska baseras på ett kostnadsfritt karriärval, kan resultatet ändå spela en viss roll för ditt karriärval.

Testa vårt kostnadsfria, men ändå professionella karriärprov. Det ger ett bra resultat utan några förpliktelser. Eller ta reda på mer om professionella karriärprov innan du går vidare.