Yrke ångteknikingenjör

Ångteknikingenjörer tillhandahåller energi och försörjning till anläggningar såsom ånga, värme och kyla. De använder och utför underhåll på utrustning såsom värmepannor och luftkompressorer samt forskar om och utarbetar nya metoder och förbättringar inom tillhandahållandet av allmännyttiga tjänster.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Kylmedel

  Egenskaper hos de olika fluider som används i värmepumpar och kylcykler.

 • Delar av system för värme, ventilation, luftkonditionering och nedkylning

  De olika delarna för värme, ventilation, luftkonditionering och nedkylning, till exempel ventiler, fläktar, kompressorer, kondensorer och filter.

 • Energi

  Effektkapacitet i form av mekanisk och elektrisk energi, värmeenergi, potentiell energi eller annan energi från kemiska eller fysiska resurser som används för att driva ett fysiskt system.

 • Tekniska ritningar

  Ritningsprogram och olika symboler, perspektiv, måttenheter, anmärkningssystem, visuella utformningar och sidlayout som används i tekniska ritningar.

 • Hydraulik

  Kraftöverföringssystem som använder flytande vätskor för att överföra kraft.

 • Energimarknad

  Trender och viktiga drivkrafter på energihandelsmarknaden, metoder och praxis för energihandel och identifiering av de viktigaste intressenterna inom energisektorn.

 • Ingenjörsprinciper

  Tekniska aspekter som funktionalitet, reproducerbarhet och kostnader i förhållande till konstruktionen och hur de tillämpas i ingenjörsprojekt.

 • Tillverkning av ånggeneratorer

  Tillverkning av ånggeneratorer och andra liknande generatorer, tillverkning av hjälpanläggningar för ånggeneratorer: kondensatorer, supervärmare, ångsamlare och ackumulatorer. Tillverkning av kärnreaktorer, delar för marina eller kraftverkspannor. Även tillverkning av rörledningssystem som omfattar vidare bearbetning av rör i allmänhet för att framställa tryckrör eller rörsystem tillsammans med tillhörande projekterings- och konstruktionsarbete.

 • Termodynamik

  Den del av fysiken som rör förhållandet mellan värme och andra energiformer.

 • Teknikprocesser

  En systematisk strategi för utveckling och underhåll av tekniska system.

Färdigheter

 • Designa utrustning för allmännyttiga tjänster

  Designa utrustning som används för att tillhandahålla allmännyttiga tjänster, såsom värme, ånga, energi och kylning, för att förbättra effektiviteten och hållbarheten i tillhandahållandet av allmännyttiga tjänster till anläggningar och bostäder.

 • övervaka utrustning för allmännyttiga tjänster

  Övervaka utrustning som tillhandahåller kommunala tjänster, t.ex. el, värme, kyla och ånga, för att se till att den är funktionsduglig och fungerar i enlighet med föreskrifterna samt för att kontrollera den för fel.

 • Godkänna teknisk konstruktion

  Godkänna den färdigställda tekniska konstruktionen för faktisk tillverkning och montering av produkten.

 • ändra tekniska ritningar

  Anpassa utformningen av produkter eller delar av produkter så att de uppfyller kraven.

 • Utföra vetenskaplig forskning

  Erhålla, korrigera eller förbättra kunskaper om fenomen genom att använda vetenskapliga metoder och tekniker utifrån empiriska eller mätbara iakttagelser.

 • Använda programvara för tekniska ritningar

  Upprätta tekniska konstruktioner och tekniska ritningar med hjälp av särskild programvara.

Source: Sisyphus ODB