Yrke återvinningsarbetare

Återvinningsarbetare rengör material, avlägsnar avfall och ser till att avfallet och de insamlade materialen sorteras i lämpliga återvinningsbehållare. De monterar även isär fordon, sorterar de insamlade delarna och lastar återvinningsbara material på transportband för vidare sortering.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Avfallshantering

  Metoder, material och föreskrifter som gäller för insamling, transport, hantering och bortskaffande av avfall. Detta omfattar återvinning och tillsyn av bortskaffande av avfall.

 • Lagstiftning om hälsa, säkerhet och hygien

  Normer och lagstiftning om hälsa, säkerhet och hygien som gäller inom en viss sektor.

 • Avfall och skrot

  Det avfall och skrot som erbjuds, deras funktioner, egenskaper samt rättsliga och lagstadgade krav.

Färdigheter

 • Montera isär trasiga apparater

  Montera isär utrustning och anordningar som är sönder och inte kan repareras, så att deras separata komponenter kan sorteras, återvinnas och bortskaffas på ett sätt som överensstämmer med avfalls- och återvinningslagstiftningen.

 • Säkerställa att de lagstadgade reglerna för avfall följs

  Genomföra och övervaka företagsrutiner kring insamling, transport och bortskaffande av avfall i enlighet med alla bestämmelser och rättsliga krav.

 • Sköta återvinningsutrustning

  Sköta återvinningsutrustning som kvarnar, avfallskrossar och balpressar samt bearbeta och sortera material som ska återvinnas.

 • Hantera kemiska rengöringsmedel

  Se till att kemiska rengöringsmedel hanteras, lagras och bortskaffas korrekt i enlighet med bestämmelserna.

 • Använda personlig skyddsutrustning

  Använda skyddsutrustning i enlighet med utbildning, instruktioner och manualer. Inspektera utrustningen och använda den konsekvent.

 • Förvalta avfall

  Förvalta eller bortskaffa stora mängder avfall eller farliga material. Se till att nödvändiga licenser och tillstånd finns, och att rimlig förvaltningspraxis, branschstandarder eller allmänt vedertagen jordbrukspraxis följs.

 • Samla in trasiga apparater

  Samla in eller ta emot produkter som inte längre fungerar och som inte kan repareras från hushåll, organisationer eller insamlingsanläggningar, så att de kan sorteras för bortskaffande eller återvinning.

 • Bedöma avfallstyper

  Identifiera avfallsmaterial vid insamling och sortering som antingen ska återvinnas, bortskaffas eller behandlas på annat sätt, för att bedöma hur avfallet behöver hanteras och sorteras.

 • Skaffa undan avfall

  Skaffa undan avfall i enlighet med lagstiftningen för att uppfylla miljöansvaret och företagets ansvar.

 • Göra felsökning

  Identifiera operativa problem, besluta vad som behöver göras och rapportera detta.

Source: Sisyphus ODB