Yrke ölsommelier

En ölsommelier förstår och ger råd om ölstilar, ölbryggande och matchning av öl och mat på utskänkningsställen såsom restauranger, bryggerier och butiker. Ölsommeliern har gedigna kunskaper om ölets ingredienser, historia, om ölglas och tappsystem. De förbereder provsmakningar, samråder med företag och kunder, utvärderar ölprodukter och skriver om ämnet.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Jäsning av drycker

  Jäsningsprocesser i samband med omvandling av socker till alkohol, gaser och syror. 

 • Bioteknik

  Teknik som använder, modifierar eller utnyttjar biologiska system, organismer och cellkomponenter för att utveckla ny teknik och nya produkter för särskilda användningsområden.

 • ölsorter

  Olika ölsorter och deras jäsning, ingredienser och processer som används vid framställningen.

 • Bryggeriprocesser

  De processer och tekniker genom vilka råvaror omvandlas till jäsbart substrat för öltillverkning.

 • Ingredienser för öltillverkning

  Grundläggande ingredienser i öl, inklusive vatten, en stärkelsekälla såsom kornmalt, öljäst för jäsning och arom såsom humle.

 • Efterbearbetning av öl

  Processen med efterjäsning av öl, inklusive mognadslagring och filtrering.

Färdigheter

 • Beskriva olika ölsorters smak

  Beskriva smaken och aromen hos olika ölsorter med lämpliga termer och använda din erfarenhet för att klassificera öl.

 • Ge råd om öltillverkning

  Ge råd till ölföretag, små bryggerier och företagsledare inom ölindustrin för att förbättra kvaliteten på produkten eller produktionsprocessen.

 • Analysera trender inom livsmedels- och dryckesbranscherna

  Undersöka trender inom livsmedel med anknytning till konsumenternas preferenser. Granska viktiga marknader på grundval av både produkttyp och geografi samt tekniska förbättringar inom branschen.

 • Göra sensorisk utvärdering

  Utvärdera kvaliteten på en viss typ av mat eller dryck på grundval av utseende, lukt, smak, arom m.m. Föreslå möjliga förbättringar och jämförelser med andra produkter.

 • Genomföra omfattande studier av ölsorter från hela världen

  Undersöka och analysera ölsorter från olika länder och konsultera företag och individer i branschen. 

 • Tillämpa bestämmelser för livsmedels- och dryckesproduktion

  Tillämpa och följa nationella, internationella och interna krav på produktion av livsmedel och drycker som anges i standarder, förordningar och andra specifikationer.

 • Tillämpa HACCP-systemet

  Tillämpa regler för tillverkning av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet baserade på Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP).

 • Ge råd om ölpresentation

  Ge råd om presentationen av öl, märkning och ölets image enligt kundens smak och uppfattning.

 • Tillämpa god tillverkningssed

  Tillämpa regler för produktion av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet som bygger på god tillverkningssed.

 • Matcha öl med mat

  Matcha öl med maträtter för att kombinera rätt smaker.

Source: Sisyphus ODB