Yrke 3D-modellör

3D-modellörer designar 3D-modeller på föremål, virtuella miljöer, layouter, figurer och virtuella 3D-animerade aktörer.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • 3D-texturering

  Processen då en viss typ av yta appliceras på en 3D-bild.

 • 3D-belysning

  Arrangemanget eller den digitala effekten som simulerar belysningen i en 3D-miljö.

Färdigheter

 • Skapa affärsrelationer

  Skapa ett positivt, långsiktigt förhållande mellan organisationer och utomstående intressenter, till exempel leverantörer, distributörer, aktieägare och andra intressenter, i syfte att informera dem om organisationen och dess mål.

 • Diskutera konst

  Presentera och diskutera arten och innehållet av utförda eller blivande konstverk med en publik, reklamformgivare, katalogredaktörer, journalister och andra intressegrupper.

 • Använda 3D-grafikprogram

  Använda grafiska IKT-verktyg, t.ex Autodesk Maya och Blender, som möjliggör digital redigering, modellering, återgivning och komposition av grafik. Dessa verktyg arbetar utifrån matematiska framställningar av tredimensionella föremål.

 • Migrera befintliga data

  Tillämpa migrations- och konverteringsmetoder på befintliga data för att överföra eller konvertera data mellan olika format, lagringsplatser eller datorsystem.

 • Tillämpa 3D-avbildningsteknik

  Implementera olika tekniker, t.ex. digital skulptering, kurvmodellering och 3D-skanning, för att skapa, redigera, bevara och använda 3D-bilder såsom punktmolndata, 3D-vektormodeller och 3D-ytmodeller.

 • Utveckla kreativa idéer

  Utveckling av nya konstnärliga koncept och kreativa idéer.

 • Skapa 3D-karaktärer

  Utveckla 3D-modeller genom att omvandla och digitalisera tidigare utformade karaktärer med användning av specialiserade 3D-verktyg

 • Skapa 3D-miljöer

  Utveckla en datorgenererad 3D-återgivning av en miljö såsom simulerad miljö där användarna interagerar.

 • Använda flersidig modellering

  Representera 3D-modeller genom att använda linjesegment för att förbinda punkterna och därigenom skapa polygonalnät på ytorna.

 • Skapa 3D-textur

  Förse en datorbaserad 3D-modell eller grafik med detaljer, färg eller ytstruktur.

 • Skapa 3D-bilder

  Använda specialverktyg för att omvandla 3D-rammodeller till 2D-bilder med 3D-fotorealistiska effekter eller icke-fotorealistisk återgivning på en dator.

Source: Sisyphus ODB