Yrke 3D-modellör

3D-modellörer designar 3D-modeller på föremål, virtuella miljöer, layouter, figurer och virtuella 3D-animerade aktörer.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • 3D-texturering

  Processen då en viss typ av yta appliceras på en 3D-bild.

 • 3D-belysning

  Arrangemanget eller den digitala effekten som simulerar belysningen i en 3D-miljö.

Färdigheter

 • Skapa affärsrelationer

  Skapa ett positivt, långsiktigt förhållande mellan organisationer och utomstående intressenter, till exempel leverantörer, distributörer, aktieägare och andra intressenter, i syfte att informera dem om organisationen och dess mål.

 • Diskutera konst

  Presentera och diskutera arten och innehållet av utförda eller blivande konstverk med en publik, reklamformgivare, katalogredaktörer, journalister och andra intressegrupper.

 • Använda 3D-grafikprogram

  Använda grafiska IKT-verktyg, t.ex Autodesk Maya och Blender, som möjliggör digital redigering, modellering, återgivning och komposition av grafik. Dessa verktyg arbetar utifrån matematiska framställningar av tredimensionella föremål.

 • Migrera befintliga data

  Tillämpa migrations- och konverteringsmetoder på befintliga data för att överföra eller konvertera data mellan olika format, lagringsplatser eller datorsystem.

 • Tillämpa 3D-avbildningsteknik

  Implementera olika tekniker, t.ex. digital skulptering, kurvmodellering och 3D-skanning, för att skapa, redigera, bevara och använda 3D-bilder såsom punktmolndata, 3D-vektormodeller och 3D-ytmodeller.

 • Utveckla kreativa idéer

  Utveckling av nya konstnärliga koncept och kreativa idéer.

 • Skapa 3D-karaktärer

  Utveckla 3D-modeller genom att omvandla och digitalisera tidigare utformade karaktärer med användning av specialiserade 3D-verktyg

 • Skapa 3D-miljöer

  Utveckla en datorgenererad 3D-återgivning av en miljö såsom simulerad miljö där användarna interagerar.

 • Använda flersidig modellering

  Representera 3D-modeller genom att använda linjesegment för att förbinda punkterna och därigenom skapa polygonalnät på ytorna.

 • Skapa 3D-textur

  Förse en datorbaserad 3D-modell eller grafik med detaljer, färg eller ytstruktur.

 • Skapa 3D-bilder

  Använda specialverktyg för att omvandla 3D-rammodeller till 2D-bilder med 3D-fotorealistiska effekter eller icke-fotorealistisk återgivning på en dator.

Source: Sisyphus ODB