Yrke CAD-tekniker, kläder

CAD-tekniker på området kläder använder programvara för att utarbeta projekt för konfektionsprodukter. De arbetar med 2D-design (s.k. ytmodellering) eller 3D-design (fast modellering). De använder ytmodellering för att skapa tvådimensionella bilder på konfektionsprodukter. Vid fast modellering skapar de en 3D-bild på en struktur eller komponent för att virtuellt avbilda konfektionsprodukten.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Klädtillverkningsteknik

  Traditionella och avancerade tekniker för tillverkning av kläder. Tekniker, inbegripet processer, maskiner, o.s.v., i syfte att sammanställa och utforma mönsterkrav, bidra till kostnadsberäkning av produkter och fastställande av kriterier för monteringssekvenser och kvalitetssäkring.

 • Klädtillverkning

  De processer som används vid tillverkning av klädesplagg samt metoder och maskiner som ingår i tillverkningsprocessen.

 • CAD för klädtillverkning

  Programvara för datorstödd design vid klädtillverkning, som gör det möjligt att skapa 2- eller 3-dimensionella ritningar.

 • Standardstorlekssystem för kläder

  Standardiserade storlekssystem för kläder som utvecklats av olika länder. Skillnader mellan olika länders system och standarder, utvecklingen av systemen enligt utvecklingen av människokroppens form och deras användning inom klädesbranschen.

 • Tillverkning av hemtextilier

  Tillverkningsprocesser för klädesplagg och hemtextilier. Olika metoder och maskiner som används i tillverkningsprocessen.

 • Modehistoria

  Dräkter och kulturella traditioner kring kläder.

 • Tillverkning av tillskärningsmallar

  Tillskärningsdiagram för ett exakt mönster av figurer för en viss stil och de storlekar som ska skäras ut från en enda spread. Tillskärningsmallar kan göras genom att manuellt spåra mastermönster på tyget eller papperet eller genom att manipulera och markera datoriserade mönsterbilder. Process för att bestämma den effektivaste utformningen av figurer för en viss stil, ett visst tyg och en viss storlek. 

 • Teknik för kroppsskanning i 3D

  Principer för och användning av teknik för kroppsskanning i 3D, vilket används för att avbilda den mänskliga kroppens storlek och form.

Färdigheter

 • Utföra processtyrning inom klädbranschen

  Utföra processtyrning för kläder för att säkerställa oavbruten massproduktion. Styra processer för att säkerställa att processerna är förutsägbara, stabila och konsekventa.

 • Tillverka produktionsprototyper

  Utarbeta tidiga modeller eller prototyper i syfte att testa koncept och replikerbarhet. Skapa prototyper att bedöma i samband med förproduktionstester.

 • Gradera klädmönster

  Gradera mönster genom att modifiera storlekarna på ursprungliga mönster för att skapa mönsteruppsättningar som passar olika kroppstyper och -storlekar.

 • Skapa klädmönster

  Skapa klädmönster med hjälp av datorprogram för mönsterframtagning, eller för hand utifrån modedesigners skisser eller tillhandahållna produktspecifikationer. Skapa mönster för olika storlekar, modeller och komponenter i kläderna.

 • Använda datoriserade kontrollsystem

  Använda elektroniska eller datoriserade kontrollpaneler för att övervaka och optimera processer och för att kontrollera start och avstängning av processen. Övervaka och granska utrustning och system för att upptäcka funktionsfel.

 • Göra datorskisser för utveckling av textilartiklar

  Göra skisser för utveckling av textilartiklar eller kläder med hjälp av programvara. De skapar visualiseringar av motiv, mönster eller produkter för att kunna tillverkas.

 • Göra tekniska ritningar av modeartiklar

  Göra tekniska ritningar av kläder, lädervaror och skodon, inbegripet både tekniska ritningar och ingenjörsmässiga ritningar. Använda dem för att kommunicera eller förmedla designidéer och tillverkningsuppgifter till tillverkare, tekniker, verktygsmakare och tillverkare av utrustning eller till andra maskinoperatörer för provtagning och produktion.

 • Inspektera klädprodukter

  Inspektera och testa klädprodukter, detaljer och material för att säkerställa efterlevnad av specifikationer och standarder; kassera eller utrangera produkter, material och utrustning som inte uppfyller specifikationerna.

Source: Sisyphus ODB