Yrke Creative Director

En Creative Director leder det team som ansvarar för reklamskapandet. Han eller hon övervakar hela skapandeprocessen och presenterar teamets designlösningar för kunden.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Desktop publishing

  Skapande av dokument på en dator med hjälp av kunskap om sidlayout. Desktop publishing-programvara kan skapa layouter och producera typografisk text- och bildformat.

 • Marknadsföringsteknik

  De kommunikationsstrategier som är avsedda att övertyga eller uppmuntra en publik och de olika medier som används för att uppnå detta mål.

 • Copyrightlagstiftning

  Lagstiftning som beskriver skyddet av upphovsmäns rättigheter i förhållande till deras verk och hur andra kan använda dem.

 • Grafisk design

  De metoder som används för att skapa en visuell bild av idéer och budskap.

Färdigheter

 • Granska reklamlayout

  Granska och godkänna reklamlayout för att säkerställa att den överensstämmer med kundens- och målgruppens krav och specifikationer.

 • Administrera budgetar

  Planera, granska och rapportera om budgeten.

 • Identifiera kundbehov

  Använda lämpliga frågor och aktivt lyssnande för att identifiera kundernas förväntningar, önskningar och krav på produkter och tjänster.

 • Leda kreativ avdelning

  Utöva tillsyn över den personal som skapar innehåll och visuell återgivning av reklammaterial. Se till att reklamstrategin följs och kundernas behov tillgodoses.

 • Hantera arbetsflöden

  Utveckla, dokumentera och genomföra trafik- och arbetsflödesprocesser inom företaget för olika funktioner. Upprätthålla kontakter med flera avdelningar och tjänster såsom redovisningsavdelningen och den kreativa direktören för planering och resursarbete.

 • Genomföra presentationer inför åhörare

  Hålla ett tal eller en presentation där en ny produkt, tjänst, idé eller ett nytt verk visas och förklaras för en publik.

 • Leda anställda

  Hantera anställda och underordnade, som arbetar i grupp eller enskilt, för att maximera deras resultat och insatser. Planera deras arbete och verksamhet, ge instruktioner, motivera och leda arbetstagarna så att de når företagets mål. Övervaka och mäta hur en anställd tar sitt ansvar och hur väl detta utförs. Identifiera områden som kan förbättras och lägga fram förslag för att uppnå detta. Leda en grupp människor att uppnå målen och upprätthålla en effektiv arbetsrelation bland personalen.

 • Uppfylla målgruppens förväntningar

  Forska om målgruppens behov och förväntningar för att säkerställa att programmets tema uppfyller båda.

 • Utväxla idéer

  Föra fram sina idéer och koncept till medarbetare i den kreativa gruppen för att komma fram till alternativ, lösningar och bättre versioner.

 • Samordna reklamkampanjer

  Organisera åtgärder för att marknadsföra en produkt eller tjänst, ansvara för produktionen av tv-reklam och dagstidnings- och tidskriftannonser samt föreslå direktreklampaket, e-postkampanjer, webbplatser, reklampelare och andra marknadsföringskanaler.

Source: Sisyphus ODB