Yrke IKT-säkerhetstekniker

IKT-säkerhetstekniker föreslår och genomför nödvändiga säkerhetsuppdateringar och säkerhetsåtgärder vid behov. De tillhandahåller råd, stöd, information, utbildning och vidtar medvetandehöjande åtgärder inom säkerhetsområdet.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Nätverksmaskinvara

  IKT-nätverksutrustning eller datornätverksanordningar såsom UPS-system, elektriska system, nätverksanläggningar och strukturerade kabelsystem.

 • Säkerhetshot mot webbprogram

  Angrepp, vektorer, framväxande hot mot webbplatser, webbprogram och webbtjänster samt rankningar av allvarlighetsgraden som identifierats av specialiserade grupper som Owasp.

 • Anskaffning av nätverksutrustning

  Produkter som finns tillgängliga från leverantörer av nätverksutrustning och metoder för att välja ut och upphandla utrustningen.

Färdigheter

 • Uppskatta arbetstid

  Ta fram korrekta beräkningar i tid som är nödvändiga för att fullgöra framtida tekniska uppgifter på grundval av tidigare och nuvarande information och observationer eller planera hur lång tid enskilda uppgifter i ett visst projekt beräknas pågå.

 • Utföra programvarutester

  Utföra tester för att säkerställa att en programvara fungerar felfritt under de specificerade kundkraven, med hjälp av specialiserade programvaruverktyg. Använda teknik och verktyg för provning av programvara för att identifiera programfel (buggar) och funktionsfel.

 • Ta itu med problem på ett kritiskt sätt

  Identifiera styrkor och svagheter hos olika abstrakta och rationella koncept, såsom problem, synpunkter och tillvägagångssätt som avser en viss problematisk situation, i syfte att ta fram lösningar och alternativa metoder för att hantera situationen.

 • Använda åtkomstkontrollprogramvara

  Använda programvara för att definiera roller och hantera användarautentisering, användarrättigheter och åtkomsträttigheter till IKT-system, data och tjänster.

 • Hantera larmsystem

  Konfigurera och underhålla system för detektion av intrång och obehörigt tillträde till en anläggning.

 • Integrera systemkomponenter

  Välja ut och använda integrationstekniker och -verktyg för att planera och genomföra integrering av maskin- och programvarumoduler och -komponenter i ett system. Tillämpa särskilda testmetoder för att säkerställa integriteten i samband med systemintegrering.

 • Tillhandahålla teknisk dokumentation

  Utarbeta dokumentation för befintliga och kommande produkter eller tjänster med en beskrivning av deras funktionalitet och sammansättning på ett sådant sätt att den är begriplig för en bred publik utan teknisk bakgrund och uppfyller fastställda krav och standarder. Uppdatera dokumentationen.

 • Identifiera svagheter i it-system

  Analysera system- och nätarkitektur, maskinvaru- och programvarukomponenter samt data i syfte att identifiera svagheter och sårbarheter för intrång eller attacker.

 • Hantera intern-tv-system

  Övervaka ett system med kameror i en anläggning som sänder en signal till en viss uppsättning visningsanordningar.

 • Säkerställa rätt dokumenthantering

  Säkerställa efterlevnad av standarder och regler för spårande och registrering inom dokumenthantering, t.ex. se till att ändringar identifieras, att dokumenten förblir läsbara och att inga föråldrade dokument används.

 • Analysera IT-system

  Undersöka informationssystems funktion och prestanda för att beskriva deras användning och svagheter, ange deras ändamål, struktur och tjänster samt identifiera insatser och förfaranden för att förverkliga dem så effektivt som möjligt.

 • Lösa problem med IT-system

  Identifiera potentiella fel hos komponenter. Övervaka, dokumentera och informera om incidenter. Tillsätta lämpliga resurser med målet att minimera avbrott samt använda lämpliga diagnosverktyg.

Source: Sisyphus ODB