Yrke IKT-systemtestare

IKT-systemtestare utför testverksamhet och vissa testplaneringsaktiviteter. De kan även avlusa och reparera IKT-system och komponenter, även om detta främst är designers och utvecklares uppgift. De ser till att alla system och komponenter fungerar bra innan de levereras till interna och externa kunder.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Felaktigheter i programvara

  Avvikelser från standardbeteenden och exceptionella händelser i programsystemets prestanda, identifiering av incidenter som kan förändra systemets flöde och funktion.

 • Systemteori

  De principer som kan tillämpas på alla typer av system på alla hierarkiska nivåer, som beskriver systemets interna organisation, dess mekanismer för att upprätthålla identitet och stabilitet och uppnå anpassning och självreglering samt dess beroende och interaktion med miljön.

 • Nivåer för programvarutestning

  Testernas omfattning i programvaruutvecklingsprocessen, till exempel provning av enheter, integrationstester, systemprovning och godkännandeprovning.

Färdigheter

 • Identifiera svagheter i it-system

  Analysera system- och nätarkitektur, maskinvaru- och programvarukomponenter samt data i syfte att identifiera svagheter och sårbarheter för intrång eller attacker.

 • Tillämpa IT-systemteori

  Implementera principer för IT-systemteori för att förklara och dokumentera systemegenskaper som kan tillämpas överallt i andra system

 • Genomföra bedömningar av säkerhetsrisker

  Utföra olika säkerhetstester, t.ex. nätverkspenetrationstester, trådlösa tester, kodgranskning och bedömningar av trådlösa nätverk och/eller brandväggar, i enlighet med vedertagna branschmetoder och -protokoll för att identifiera och analysera potentiella sårbarhetsrisker.

 • Utföra programvarutester

  Utföra tester för att säkerställa att en programvara fungerar felfritt under de specificerade kundkraven, med hjälp av specialiserade programvaruverktyg. Använda teknik och verktyg för provning av programvara för att identifiera programfel (buggar) och funktionsfel.

 • Tillhandahålla dokumentation om programvarutestning

  Beskriva testförfaranden för programvara för det tekniska teamet och analysera testresultaten för användare och kunder för att informera dem om programvarans status och effektivitet.

 • Replikera kunders problem med programvara

  Använda specialverktyg för att återskapa och analysera de förhållanden som orsakade den uppsättning av programvarutillstånd eller utfall som rapporterats av kunden i syfte att tillhandahålla lämpliga lösningar.

 • Ta itu med problem på ett kritiskt sätt

  Identifiera styrkor och svagheter hos olika abstrakta och rationella koncept, såsom problem, synpunkter och tillvägagångssätt som avser en viss problematisk situation, i syfte att ta fram lösningar och alternativa metoder för att hantera situationen.

 • Utföra systemtestning

  Välja ut, utföra och följa prov på programvara eller maskinvara för att upptäcka systemfel både inom de integrerade systemenheterna, mellan olika grupper och systemet som helhet. Anordna tester såsom installationsprovning, säkerhetsprovning och provning av grafiska användargränssnitt.

 • Rapportera testresultat

  Rapportera testresultat med fokus på rön och rekommendationer, skilja på resultaten efter allvarsnivå. Inkludera relevant information från testplanen och ange testmetodikerna med hjälp av mått, tabeller och visuella metoder för att förtydliga dem vid behov.

Source: Sisyphus ODB