Yrke IKT-tekniker för förhandsförsäljning

IKT-tekniker för förhandsförsäljning genomför aktivt och leder IT-utvärderingsfasen i försäljningsprocessen i samarbete med försäljningsteamet. De ger teknisk vägledning till förhandsförsäljningspersonal samt planerar och ändrar IKT-konfigurationer av produkter för att möta kundernas krav. De arbetar även för möjligheter till företagsutveckling.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Produktkunskap

  De produkter som erbjuds, deras funktioner, egenskaper och rättsliga och lagstadgade krav.

 • Business intelligence

  De verktyg som används för att omvandla stora mängder rådata till relevant och användbar affärsinformation.

 • IT-försäljningstekniker

  Metoder som används inom IKT-sektorn för att främja och sälja produkter, tjänster eller applikationer, t.ex. SPIN-försäljning, konceptuell försäljning och SNAP-försäljning.

 • Kundsegmentering

  Den process genom vilken en målmarknad delas upp i specifika konsumentgrupper för vidare marknadsanalys.

Färdigheter

 • Utföra marknadsundersökningar

  Samla in, bedöma och presentera data om målmarknaden och kunderna för att främja strategisk utveckling och genomförbarhetsbedömningar. Kartlägga trender på marknaden.

 • Identifiera kundbehov

  Använda lämpliga frågor och aktivt lyssnande för att identifiera kundernas förväntningar, önskningar och krav på produkter och tjänster.

 • Ta fram strategier för att generera intäkter

  Utarbeta metoder utifrån vilka ett företag ska marknadsföra och sälja en produkt eller tjänst i syfte att generera intäkter.

 • Utarbeta tekniska rapporter

  Utarbeta tekniska rapporter som beskriver resultat och processer för vetenskaplig eller teknisk forskning eller bedömer dess framsteg. Dessa rapporter hjälper forskare att hålla sig à jour med de senaste rönen.

 • Följa föreskrifter

  Se till att du är korrekt informerad om de rättsliga bestämmelser som gäller för en viss verksamhet och följa dess regler, policyer och lagstiftning.

 • Hålla sig à jour om produkten

  Samla in den senaste informationen om utvecklingen i fråga om befintliga eller stödda produkter, metoder eller tekniker.

 • Fastställa tekniska krav

  Specificera tekniska egenskaper hos varor, material, metoder, processer, tjänster, system, programvara och funktioner genom att identifiera och uppfylla de särskilda behov som ska tillgodoses i enlighet med kundernas krav.

 • Arbeta med konflikthantering

  Ta ansvar för hanteringen av alla klagomål och tvister med empati och förståelse för att uppnå en lösning. Vara fullt medveten om alla protokoll och rutiner för socialt ansvar och kunna hantera problem med spelande på ett professionellt sätt med mognad och empati.

Source: Sisyphus ODB