Yrke Instrumenteringstekniker

Instrumenteringstekniker hjälper instrumenteringsingenjörer vid utarbetande av styrutrustning, till exempel ventiler, reläer och reglage som kan användas för övervakning och styrning av processer. De ansvarar för framställning, provning, övervakning och underhåll av utrustning. De använder nycklar, skärmaskiner, sågmaskiner och traverskranar för att bygga och reparera utrustning.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Reglerteknik

  Underdisciplin inom konstruktionen som är inriktad på styrning av systemens beteende med hjälp av sensorer och ställdon.

 • Instrumentteknik

  Den vetenskapliga och tekniska disciplin som syftar till att kontrollera produktions- och tillverkningsvariabler. Den fokuserar även på utformningen av system med önskade beteenden. Dessa system använder sensorer för att mäta produktionsprestandan hos den produkt som kontrolleras.

 • Metallurgi

  Vetenskap som inbegriper studier av kemiska och fysiska egenskaper hos metalliska element, intermetalliska element och legeringar.

 • Instrument

  Den utrustning och de instrument som används för övervakning och styrning av processer, t.ex. ventiler, reglagen, brytare och reläer.

 • Elektronik

  Funktionen hos elektroniska kretskort, processorer, chips, datormaskinvara och programvara, inklusive programmering och tillämpningar. Använda denna kunskap för att se till att elektronisk utrustning fungerar korrekt.

 • Elektromekanik

  Teknikprocesser som kombinerar elektrisk och mekanisk teknik inom elektromekaniska tillämpningar i anordningar som kräver el för att skapa mekaniska rörelser eller utrustning som genererar el genom mekaniska rörelser.

Färdigheter

 • Använda skruvnycklar

  Använda skruvnycklar för justering av maskiner och utrustning.

 • Tillverka produktionsprototyper

  Utarbeta tidiga modeller eller prototyper i syfte att testa koncept och replikerbarhet. Skapa prototyper att bedöma i samband med förproduktionstester.

 • Avläsa monteringsscheman

  Avläsa och tolka scheman som innehåller en förteckning över alla delar och komponenter i en viss produkt. Schemat identifierar de olika komponenterna och materialen och ger anvisningar om hur man monterar en produkt.

 • Mäta elektriska egenskaper

  Mäta spänning, ström, resistans eller andra elektriska egenskaper med hjälp av elektrisk mätutrustning, till exempel multimetrar, voltmetrar och amperemetrar.

 • Hjälpa till med vetenskaplig forskning

  Hjälpa ingenjörer eller forskare att genomföra experiment, utföra analyser, utveckla nya produkter eller processer, bygga teori och kvalitetskontroll.

 • Inspektera produktkvaliteten

  Använda diverse tekniker för att säkerställa att produktkvaliteten uppfyller kvalitetsstandarder och specifikationer. Övervaka defekter, förpackningar och returer av produkter till olika produktionsavdelningar.

 • Läsa vanliga ritningar

  Läsa och förstå vanliga ritningar, maskiner och processritningar.

 • Säkerställa att specifikationer följs

  Säkerställa att monterade produkter överensstämmer med specifikationerna.

 • Testa utrustning

  Utföra provningar genom att låta ett system, en maskin, ett verktyg eller annan utrustning genomgå en rad åtgärder under verkliga driftsförhållanden för att bedöma dess tillförlitlighet och lämplighet för att utföra sina uppgifter, och anpassa inställningarna i enlighet med detta.

 • Utföra mätning av delar

  Använda mätinstrument för att mäta delar av tillverkade föremål. Ta hänsyn till tillverkarnas specifikationer för att utföra mätningen.

 • Utveckla instrumenteringssystem

  Utveckla kontrollutrustning, till exempel ventiler, reläer och regulatorer, som kan användas för att övervaka och kontrollera processer. Testa den utvecklade utrustningen.

 • Använda lämplig skyddsutrustning

  Bära relevant och nödvändig skyddsutrustning, t.ex. skyddsglasögon eller andra ögonskydd, skyddshjälmar och skyddshandskar.

 • Avläsa tekniska ritningar

  Läsa de tekniska ritningarna för en produkt som ingenjören har upprättat för att föreslå förbättringar, göra produktmodeller eller använda produkten.

 • Fästa komponenter

  Koppla samman komponenter i enlighet med ritningar och tekniska planer, så att delar eller färdiga produkter kan skapas.

 • Montera mätutrustning

  Montera och passa ihop de olika komponenterna i mätutrustningen, t.ex. kretskort, kontrollenheter, sensorer, sändare och kameror, för att skapa precisionsinstrument som kan mäta, överföra, indikera, registrera och kontrollera.

 • Testa instrumenteringsutrustning

  Kontrollera instrumentutrustningen med avseende på precision och prestanda med hjälp av pneumatisk, elektronisk och elektrisk test- och mätutrustning samt handverktyg.

 • ändra tekniska ritningar

  Anpassa utformningen av produkter eller delar av produkter så att de uppfyller kraven.

 • Hantera relationer med ingenjörer

  Samarbeta med ingenjörer för att säkerställa gemensamma förståelse och diskutera produktdesign, utveckling och förbättring.

 • Använda lödningsutrustning

  Använda lödningsutrustning för att smälta och sammanfoga olika delar av metall eller stål, t.ex. lödpistoler, lödlampor, gasdrivna lödkolvar osv.

 • Montera instrumenteringsutrustning

  Bygga system och instrument som mäter, styr och övervakar processer. Montera instrumentdelar som nätaggregat, styrenheter, linser, fjädrar, kretskort, sensorer, sändare och kontrolldon.

 • Registrera testdata

  Registrera data som har identifierats särskilt under tidigare provtagningar för att intyga att testets utfall ger specifika resultat eller för att granska subjektets reaktion under exceptionella eller ovanliga indata.

 • Använda motordrivna verktyg

  Använda motordrivna pumpar. Använda handverktyg eller motordrivna verktyg. Använda reparationsverktyg eller säkerhetsutrustning.

 • Rada upp komponenter

  Rada upp och lägga fram komponenter för att sätta ihop dem på ett korrekt sätt i enlighet med ritningar och tekniska planer.

 • Använda handverktyg

  Använda handverktyg, t.ex. skruvmejslar, hammare, tänger, borrar och knivar, för att manipulera material och hjälpa att skapa och montera olika produkter.

 • Hantera instrumenteringssystem

  Installera, justera, använda och underhålla instrumentsystem. Behandla och analysera data samt presentera undersökningsresultat.

Source: Sisyphus ODB