Yrke Stationsvärd, järnväg

Stationsvärdar kommunicerar med kunder på järnvägsstationer, svarar på deras frågor och reagerar snabbt och säkert på oväntade situationer. De tillhandahåller information, mobilitetsrelaterad assistans samt bidrar till säkerhet på järnvägsstationer. De ger korrekt och aktuell information om ankomst- och avgångstider för tåg och tågförbindelser samt hjälper kunder att planera sina resor.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Produktutbud hos järnvägsbolag

  Känna till järnvägsbolagens produktutbud och använda denna kunskap för att hjälpa kunder med problem eller frågor.

 • Tågrutter

  Känna till de viktigaste tågvägarna och snabbt kunna söka efter relevant information för att svara på kundernas frågor. Ge råd om potentiella genvägar och alternativa resvägar.

Färdigheter

 • Framföra säljargument

  Utarbeta och leverera ett begripligt formulerat säljargument för en produkt eller en tjänst genom att identifiera och använda övertygande argument.

 • Lyssna aktivt

  Vara uppmärksam på vad andra säger, visa tålamod och förstå informationen som uttrycks, ställa frågor när så behövs och inte avbryta personen på ett olämpligt sätt. Ha förmåga att lyssna noggrant på önskemål från kunden, klienten, passageraren, brukaren eller andra och tillhandahålla lösningar därefter.

 • Ta hand om passagerares tillhörigheter

  Hantera passagerares tillhörigheter; hjälpa äldre eller fysiskt funktionshindrade resenärer genom att bära deras bagage.

 • Identifiera kundbehov

  Använda lämpliga frågor och aktivt lyssnande för att identifiera kundernas förväntningar, önskningar och krav på produkter och tjänster.

 • Tillhandahålla utmärkt service

  Tillhandahålla utmärkt kundservice genom att överträffa kundens förväntningar; skapa ett anseende för dig som en utomordentlig tjänsteleverantör.

 • Tänka proaktivt

  Ta initiativ till att utforma förbättringar.

 • Ansvara för kundupplevelse

  Följa, skapa och övervaka kundens upplevelse och uppfattning av varumärke och service. Se till att kunderna har en behaglig kundupplevelse, behandla kunderna på ett vänligt och hövligt sätt.

 • Upprätthålla en uppdaterad yrkeskunskap

  Regelbundet delta i utbildningsseminarier, läsa facktidskrifter och aktivt delta i yrkessamfund.

 • Tolka kunders icke-verbala kommunikation

  Tolka kunders icke-muntliga kommunikationssignaler, t.ex. bedöma personlighetsdrag eller aktuellt humör. Använda iakttagelser för att skräddarsy tjänster till din kund.

 • Kommunicera med kundtjänstavdelning

  Kommunicera med kundtjänsten på ett transparent och samarbetsvilligt sätt; övervaka funktionen av kundtjänsten; ge kunder information i realtid.

 • Ge information åt passagerare

  Ge passagerare korrekt information på ett hövligt och effektivt sätt, följa korrekt etikett för att hjälpa passagerare med funktionshinder.

 • Implementera försäljningsstrategier

  Genomföra planen för att vinna konkurrensfördelar på marknaden genom att positionera företagets varumärke eller produkt och genom att rikta in sig på rätt publik för att sälja varumärket eller produkten.

 • Se till att kunderna är nöjda

  Hantera kundernas förväntningar på ett professionellt sätt, förutse och tillgodose deras behov och önskemål. Erbjuda flexibel kundservice för att säkerställa kundernas tillfredsställelse och lojalitet.

 • Vidarebefordra meddelanden via radio och telefon

  Ha tillräckliga kommunikationsfärdigheter för att vidarebefordra meddelanden via ett radio- och telefonsystem.

 • Reagera lugnt i stressande situationer

  Reagera snabbt, lugnt och säkert på oväntade situationer, tillhandahålla en lösning som löser problemet eller minskar dess konsekvenser.

 • Samla in kunduppgifter

  Samla in kunduppgifter såsom kontaktuppgifter och kreditkorts- eller faktureringsuppgifter och samla in information om inköpshistorik.

 • Genomföra marknadsföringsstrategier

  Genomföra strategier som syftar till att främja en viss produkt eller tjänst med hjälp av de utarbetade marknadsföringsstrategierna.

 • Sträva efter att tillhandahålla en kundservice av hög kvalitet

  Sträva efter en kundservice av högsta möjliga kvalitet; utföra alla uppgifter som krävs för att se till att kunder är nöjda.

 • Uppfylla standarder för orderplockning

  Genomföra plockningsaktiviteter på ett sätt som håller hög kvalitet.

 • Representera företaget

  Företräda och försvara företagets intressen gentemot kunderna och tillhandahålla genomförbara lösningar på problem. Sträva efter kundtjänst av högsta kvalitet.

 • Skriva arbetsrelaterade rapporter

  Sammanställa arbetsrelaterade rapporter som stöder en effektiv relationshantering och en hög standard när det gäller dokumentation och registerföring. Skriva och presentera resultat och slutsatser på ett klart och begripligt sätt så att de kan förstås av en icke-expert.

Source: Sisyphus ODB