Yrke Transportadministratör, internationella transporter

Transportadministratörer för internationella transporter genomför och övervakar internationell speditionsverksamhet genom att lösa problem och fatta beslut som rör transport-och stödaktiviteter. De sköter administrativa arbetsuppgifter i samband med internationella transaktioner, till exempel bestämmelser för import och export i olika nationella sammanhang. De tillhandahåller stöd till företag, projektsamordning, utvärdering och förvaltning av befintliga system samt förvaltning av internationella leveranskedjor och relaterade procedurer efter behov.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Färdigheter

 • Samordna transportverksamhet för export

  Samordna all transportverksamhet för export samtidigt som exportstrategier och exporttjänster beaktas.

 • Ta fram import- och exportstrategier

  Utveckla och planera strategier för import och export beroende på företagets storlek, beskaffenheten hos dess produkter, dess sakkunskap och affärsvillkor på de internationella marknaderna.

 • Analysera arbetsrelaterade skriftliga rapporter

  Läsa och förstå arbetsrelaterade rapporter, analysera innehållet i rapporterna och införliva resultaten i den dagliga verksamheten.

 • Svara på förfrågningar om logistiktjänster från hela världen

  Svara på förfrågningar om logistiska tjänster från kunder i alla länder runt om i världen.

 • Hantera import- och exporttillstånd

  Se till att tillstånd och licenser i import- och exportförfaranden utfärdas på ett effektivt sätt.

 • Använda rutiner för att säkerställa att lasten följer tullbestämmelserna

  Tillämpa de olika förfaranden som krävs för att uppfylla tullrättsliga skyldigheter när varor transporteras över gränser och anländer via hamnar/flygplatser eller andra logistiknav, till exempel genom att ta fram skriftliga tulldeklarationer. Tillämpa olika förfaranden för olika typer av varor och se till att sjöfartslagstiftningen efterlevs.

 • Skriva rutinrapporter

  Skriva rutinrapporter; identifiera lämpliga formulär eller dokument för registrering av uppgifter från manuella inspektioner och/eller elektroniska system. Ange tydliga iakttagelser vid behov. En skriftlig rapport är oftast en sammanfattning av avläsningsvärden från systemets rutinmässiga funktion.

 • Kontrollera dokumentation för affärstransaktioner

  Övervaka skriftliga dokument som rör affärstransaktioner, såsom faktura, remburs, beställning, leverans, ursprungsintyg.

 • Utvärdera transportföretag

  Utvärdera transportföretags prestation; utvärdera starka och svaga sidor, nätverket och infrastrukturen.

 • Utföra IKT-felsökning

  Identifiera problem med servrar, stationära datorer, skrivare, nät och fjärråtkomst samt vidta åtgärder för att lösa problemen.

 • Arbeta i ett logistikteam

  Arbeta ansvarsfullt inom ett logistikteam, där varje medarbetare fyller en funktion avsedd att öka gruppens övergripande effektivitet.

 • Skapa relationer med olika typer av transportföretag

  Etablera relationer till olika typer av transportföretag, till exempel åkerier, flygfraktbolag och rederier.

 • Kommunicera på engelska på avancerad nivå

  Avancerade kunskaper i det engelska språket; R351 motsvarar nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS).

 • Sköta kontakterna mellan kunden och olika transporttjänster

  Agera som mellanhand mellan kunden och olika transporttjänster.

 • Samordna transportverksamhet för import

  Övervaka transportverksamhet för import samt optimera importprocesser och tjänstestrategier.

 • Sköta drift av transportföretag

  Sköta drift av transportföretag och hjälpa kunder med att bedöma rutter, prestanda, transportsätt och kostnader.

 • Skriva arbetsrelaterade rapporter

  Sammanställa arbetsrelaterade rapporter som stöder en effektiv relationshantering och en hög standard när det gäller dokumentation och registerföring. Skriva och presentera resultat och slutsatser på ett klart och begripligt sätt så att de kan förstås av en icke-expert.

Source: Sisyphus ODB