Yrke VA-ingenjör

VA-ingenjörer bistår ingenjörer vid utarbetande och anläggning av vattenförsörjnings- och vattenbehandlingssystem. De övervakar insatserna för att se till att bestämmelserna om hälsa och säkerhet följs, kontrollerar vattenkvaliteten och ser till att vattenlagstiftningen efterlevs.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Typer av rörledningar

  Kunskap om olika typer av rörledningar och deras olika användningsområden. Skilja mellan de rörledningar som används för att transportera varor över korta och långa avstånd och förstå deras respektive matningssystem.

 • Hydraulik

  Kraftöverföringssystem som använder flytande vätskor för att överföra kraft.

 • Vattenpolitik

  Grundlig kunskap om politik, strategier, institutioner och bestämmelser som rör vatten.

Färdigheter

 • Använda personlig skyddsutrustning

  Använda skyddsutrustning i enlighet med utbildning, instruktioner och manualer. Inspektera utrustningen och använda den konsekvent.

 • Utföra vattentester

  Genomföra testförfaranden inom vattenkvalitetstestning, såsom pH-tester och upplösta ämnen i fast form. Kunna läsa instrumentritningar.

 • Säkerställa att reglerna för rörledningsinfrastruktur följs

  Se till att bestämmelserna för drift av rörledningar uppfylls. Se till att rörledningsinfrastrukturen uppfyller lagstiftade krav och följer bestämmelser som gäller för transport av varor via rörledningarna.

 • Följa upp rörledningsinfrastrukturers funktion

  Utföra uppföljningsåtgärder relaterade till planen, tidsschemat för distribution och den tjänst som tillhandahålls av rörledningsinfrastrukturen. Se till att rörledningens uppgifter utförs och att de uppfyller kundavtalen.

 • Kontrollera vattenkvalitet

  Mäta vattenkvalitet: temperatur, syrehalt, salthalt, pH, N2, NO2, NH4, CO2, turbiditet och klorofyll. Övervaka den mikrobiologiska vattenkvaliteten.

 • Mäta vattenkvalitetsparametrar

  Kvalitetssäkra vatten genom att ta hänsyn till olika faktorer, till exempel temperatur.

 • Säkerställa efterlevnad av miljölagstiftning

  Övervaka verksamheter och utföra arbetsuppgifter som säkerställer överensstämmelse med standarder om miljöskydd och hållbarhet samt ändra aktiviteter vid ändringar i miljölagstiftningen. Se till att processerna överensstämmer med miljöreglerna och bästa praxis.

Source: Sisyphus ODB