Yrke VVS-konstruktör

VVS-konstruktörer skapar prototyper och skisser, tekniska detaljer samt estetiska presentationer från ingenjörer för upprättande av ritningar (oftast datorstödda) över uppvärmnings-, ventilations-, luftkonditionerings- och eventuellt även kylsystem. De kan utarbeta utkast för alla typer av projekt där dessa system kan användas.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Programvara för datorstödd konstruktion

  Programvara för att utföra analysuppgifter för datorstödd konstruktion, såsom finit elementanalys och datorbaserad flödesdynamik.

 • Matematik

  Matematik är studiet av ämnen som kvantitet, struktur, utrymme och förändring. Det inbegriper identifiering av mönster och utarbetande av nya hypoteser utifrån dessa mönster. Matematiker strävar efter att bevisa att dessa hypoteser är korrekta eller felaktiga. Det finns många områden inom matematik, varav vissa används i stor utsträckning vid praktiska tillämpningar.

 • Teknikprocesser

  En systematisk strategi för utveckling och underhåll av tekniska system.

 • Delar av system för värme, ventilation, luftkonditionering och nedkylning

  De olika delarna för värme, ventilation, luftkonditionering och nedkylning, till exempel ventiler, fläktar, kompressorer, kondensorer och filter.

 • Tekniska ritningar

  Ritningsprogram och olika symboler, perspektiv, måttenheter, anmärkningssystem, visuella utformningar och sidlayout som används i tekniska ritningar.

 • Ingenjörsprinciper

  Tekniska aspekter som funktionalitet, reproducerbarhet och kostnader i förhållande till konstruktionen och hur de tillämpas i ingenjörsprojekt.

 • CAD-program

  Programvara för datorstödd konstruktion (CAD) för att skapa, ändra, analysera eller optimera en konstruktion.

 • Manuella ritmetoder

  Metoder som används för att skapa detaljerade ritningar med hjälp av särskilda pennor, linjaler, mallar och skalor.

 • Designritningar

  Förstå designritningar som beskriver utformningen av produkter, verktyg och tekniska system.

Färdigheter

 • Använda CADD-programvara

  Använd datorstödd konstruktions- och ritningsprogramvara för att upprätta detaljerade ritningar och skisser över designlösningar.

 • Använda system för datorstött ingenjörsarbete

  Användning av datorstödd teknisk programvara för att utföra stresstester på tekniska konstruktioner.

 • Använda CAD-program

  Använda datorstödda system för datorstödd konstruktion (CAD) för att skapa, ändra, analysera eller optimera en konstruktion.

 • Använda programvara för tekniska ritningar

  Upprätta tekniska konstruktioner och tekniska ritningar med hjälp av särskild programvara.

 • Använda manuella ritmetoder

  Använda icke-datoriserade ritmetoder för att göra detaljritningar för hand med specialverktyg som blyertspennor, linjaler och mallar.

 • Göra upp tekniska planer

  Göra upp detaljerade tekniska planer för maskiner, utrustning, verktyg och andra produkter.

 • Avläsa tekniska ritningar

  Läsa de tekniska ritningarna för en produkt som ingenjören har upprättat för att föreslå förbättringar, göra produktmodeller eller använda produkten.

 • Hantera relationer med ingenjörer

  Samarbeta med ingenjörer för att säkerställa gemensamma förståelse och diskutera produktdesign, utveckling och förbättring.

Source: Sisyphus ODB