Yrke administratör, offentlig förvaltning

Administratörer (offentlig förvaltning) utför administrativa uppgifter inom den offentliga förvaltningen och offentliga myndigheter. De säkerställer upprätthållande av register, hanterar förfrågningar och ger information till allmänheten, antingen personligen, via e-post eller per telefon. De stödjer högre tjänstemän och säkerställer ett smidigt internt informationsflöde.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Offentliga finanser

  Statens ekonomiska inflytande och hur statens inkomster och utgifter hanteras.

 • Bokföringsregler

  Metoder och föreskrifter som säkerställer korrekt bokföring.

 • Lagstiftningsprocess

  De förfaranden som används vid utarbetandet av lagar och lagstiftning, exempelvis gällande vilka organisationer och personer som berörs, hur lagförslag blir lagar, förslags- och granskningsprocessen samt andra steg i lagstiftningsprocessen.

Färdigheter

 • Samarbeta med politiker

  Upprätthålla kontakter med tjänstemän som fullgör viktiga politiska och lagstiftande roller i regeringarna för att säkerställa produktiv kommunikation och bygga upp relationer.

 • Föra bok över arbetsuppgifter

  Organisera och klassificera register över sammanställda rapporter och korrespondens i samband med utfört arbete och förloppsregister över arbetsuppgifter.

 • Arkivera arbetsrelaterad dokumentation

  Välja ut relevant dokumentation som rör det pågående eller fullständiga arbetet och vidta åtgärder för att arkivera den på ett sätt som säkerställer dess framtida tillgänglighet.

 • Svara på frågor

  Besvara frågor och förfrågningar om information från andra organisationer och allmänheten.

 • Ansvara för administrativa system

  Se till att de administrativa systemen, processerna och databaserna är effektiva och välhanterade samt ger en god grund för arbetet tillsammans med den administrativa tjänstemannen/personalen/yrkesutövaren.

 • Använda olika kommunikationskanaler

  Använda olika typer av kommunikationskanaler, t.ex. muntlig, handskriven, digital och telefonkommunikation, i syfte att formulera och dela idéer eller information.

 • Säkerställa insyn i information

  Se till att information som krävs eller begärs tillhandahålls i tydlig och fullständig form, på ett sätt som inte innebär att uppgifter avsiktligt undanhålls, till allmänheten eller till begärande parter.

 • Leda daglig informationsverksamhet

  Direkt daglig drift av olika enheter. Samordna program-/projektverksamhet för att säkerställa respekten för kostnader och tidsåtgång.

Source: Sisyphus ODB