Yrke administratör, utbildningsplaner

Administratörer (utbildningsplaner) utarbetar och förbättrar utbildningsinstitutioners läroplaner. De analyserar kvaliteten på befintliga läroplaner och arbetar för förbättring. De kommunicerar med utbildningspersonal för att säkerställa en korrekt analys. De rapporterar om utveckling av läroplaner och utför administrativa uppgifter.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Pedagogik

  Gren inriktad på undervisningens teori och praktik, inbegripet olika undervisningsmetoder för utbildning av enskilda personer eller grupper.

 • Läroplaner

  Den offentliga politik som rör läroplaner och godkända kursplaner från särskilda utbildningsinstitutioner.

Färdigheter

 • övervaka utvecklingen på utbildningsområdet

  Övervaka förändringarna i utbildningspolitik, -metodik och -forskning genom att se över relevant litteratur samt samarbeta med utbildningstjänstemän och -institutioner.

 • Fastställa utbildningsbehov

  Kartlägga behoven hos studenter, organisationer och företag avseende tillhandahållande av utbildning för att stödja utvecklingen av kursplaner och utbildningspolicyer.

 • Ge råd om undervisningsmetoder

  Ge råd till yrkesverksamma inom utbildningsväsendet om lämplig anpassning av kursplaner i lektionsplaner, klassrumsledning, yrkesetik som lärare samt andra aktiviteter och metoder relaterade till undervisning.

 • Samarbeta med utbildningspersonal

  Kommunicera med lärare eller andra yrkesverksamma som arbetar med utbildning för att kartlägga behov och förbättringsområden inom utbildningssystem och upprätta ett samarbetsrelation.

 • Analysera kursplaner

  Analysera utbildningsinstitutioners befintliga läroplaner och regeringens politik för att identifiera luckor eller problem och för att utveckla förbättringar.

 • Se till att läroplanen följs

  Se till att utbildningsinstitutioner, lärare och andra yrkesverksamma inom utbildningssektorn följer den godkända läroplanen i samband med utbildningsverksamhet och planering.

 • Ge råd om lektionsplanering

  Analysera sådana policyfrågor som inverkar på elevernas uppfattning om utbildning. Ge råd om hur lektionsplaner för specifika lektioner kan förbättras för att nå utbildningsmålen, engagera studenterna och följa läroplanen.

 • Analysera utbildningsmarknaden

  Analysera marknaden inom utbildningsbranschen avseende hur attraktiva olika utbildningar är och med hänsyn till marknadstillväxt, trender, storlek och andra faktorer.

 • Ha en god relation med statliga myndigheter

  Upprätta och upprätthålla goda arbetsrelationer med kolleger hos olika statliga myndigheter.

 • Utarbeta kursplaner

  Utarbeta och planera utbildningsinstitutioners inlärningsmål och -resultat samt nödvändiga pedagogiska metoder och potentiella utbildningsresurser.

 • övervaka genomförandet av läroplaner

  Övervaka de åtgärder som vidtas i skolorna för att genomföra den godkända läroplanen för den aktuella institutionen för att säkerställa att efterlevnad och användning av lämpliga undervisningsmetoder och -resurser.

 • Utvärdera utbildningsprogram

  Utvärdera pågående utbildningsprogram och ge råd om potentiell optimering.

Source: Sisyphus ODB