Yrke affärsutvecklingschef för IKT

Affärsutvecklingschefer för IKT ökar affärsmöjligheterna för sin organisation och utarbetar strategier som bidrar till att organisationen, produktutvecklingen och produktdistributionen fungerar smidigt. De förhandlar fram priser och fastställer avtalsvillkor.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Beslutsstödsystem

  De IKT-system som används som stöd för företags- eller organisationsbeslut.

 • Affärssystem

  Programvarupaket, hårdvaruenheter och ny teknik som används för att stödja affärsprocesser, som t.ex. resursplanering (ERP), hantering av kundrelationer (CRM), mobila enheter och nätverkslösningar.

 • Innovationsprocesser

  Teknik, modeller, metoder och strategier som bidrar till att främja innovation.

 • Affärsprocesser

  Processer som en organisation tillämpar för att förbättra effektiviteten, sätta upp nya mål och uppnå målen på ett lönsamt och snabbt sätt.

 • Affärsstrategikoncept

  Den terminologi som används i samband med utformningen och genomförandet av viktiga trender och mål som vidtas av en organisations verkställande organ, med beaktande av dess resurser, konkurrens och miljö.

 • IT-marknad

  Processerna, intressenterna och dynamiken i kedjan av varor och tjänster inom ICT-sektorn.

Färdigheter

 • Vidareutveckla befintliga rutiner

  Söka efter förbättringar och presentera innovativa lösningar samt använda kreativitet och alternativt tänkande för att utveckla nya tekniker, metoder, idéer och lösningar för arbetsrelaterade problem.

 • Genomföra presentationer inför åhörare

  Hålla ett tal eller en presentation där en ny produkt, tjänst, idé eller ett nytt verk visas och förklaras för en publik.

 • Samla in kundfeedback om program

  Samla in svar och analysera data från kunder för att identifiera förfrågningar eller problem i syfte att förbättra program och den allmänna kundtillfredsställelsen.

 • Förnya IT

  Skapa och beskriva nya idéer för forskning och innovation inom informations- och kommunikationsteknik, jämföra ny teknik och nya trender samt planera utvecklingen av nya idéer.

 • Utföra verksamhetsanalys

  Utvärdera hur det går för en verksamhet, både som sådan och i relation till den konkurrensutsatta affärssfären, genom att göra research, sätta uppgifter i samband med affärsverksamhetens behov och identifiera möjligheter.

 • Hitta nya affärsmöjligheter

  Följa upp potentiella kunder eller produkter för att generera ytterligare försäljning och säkerställa tillväxt.

 • Utföra marknadsundersökningar

  Samla in, bedöma och presentera data om målmarknaden och kunderna för att främja strategisk utveckling och genomförbarhetsbedömningar. Kartlägga trender på marknaden.

 • Analysera affärskrav

  Undersöka kundernas behov och förväntningar på en produkt eller tjänst för att identifiera och åtgärda inkonsekvenser och eventuella meningsskiljaktigheter mellan berörda parter.

 • Tolka aktuella data

  Analysera data insamlade från källor som marknadsuppgifter, vetenskapliga rapporter, kundkrav och frågeformulär som är aktuella och relevanta, i syfte att bedöma utvecklingen och innovationen inom olika kompetensområden.

 • övervaka tekniktrender

  Studera och undersöka de senaste trenderna och utvecklingarna inom teknik. Iaktta och prognostisera deras utveckling beroende på aktuella eller framtida marknads- och affärsförhållanden.

Source: Sisyphus ODB