Yrke affischör

Affischörer sätter upp affischer och andra reklammaterial på byggnader, bussar och underjordiska transportmedel samt på andra offentliga platser, t.ex. köpcentra, för att fånga uppmärksamheten av förbipasserande. De använder utrustning för att klättra på byggnader och nå högre platser i enlighet med hälso- och säkerhetsföreskrifter och -rutiner.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Utomhusreklam

  Typer av och egenskaper för reklam som utförs på allmän plats, till exempel på utomhusmöblemang, offentliga transportfordon, hållplatser, flygplatser och affischtavlor.

 • Risker i samband med högt placerad reklam

  De faror och risker som installatören är exponerad för vid installation och borttagande av affischer, såsom fall från höjder, plattform utan skyddsräcken eller olyckor vid manuell hantering av material och verktyg.

Färdigheter

 • Följa företagets policy

  Tillämpa de principer och regler som styr en organisations verksamhet och processer.

 • Använda personlig skyddsutrustning

  Använda skyddsutrustning i enlighet med utbildning, instruktioner och manualer. Inspektera utrustningen och använda den konsekvent.

 • Säkerställa underhåll av reklamtillbehör

  Regelbundet inspektera, rengöra och underhålla reklamskyltar, offentliga bänkar, gatubelysning, återvinningskorgar för glas eller batterier och busskurer.

 • Sätta upp reklamaffischer

  Samla in reklamaffischer och hänga upp dem på respektive annonsplats. Sätta upp affischer på ett professionellt sätt, utan veck, fläckar eller överlappningar.

 • Rengöra glasytor

  Använda rengöringsprodukter för att rengöra ytor som täcks av glas, särskilt fönster.

 • Sätta upp reklammaterial

  Förbereda stadsmöblerna och fastställa reklammaterialet till dem, i enlighet med alla säkerhetsföreskrifter och arbetsstandarder. Kontrollera belysningen och det allmänna utseendet och identifiera eventuella fel under ansökningsförfarandet.

 • Ta bort affischer

  Ta bort slitna, gamla eller oönskade affischer och göra sig av med dem på rätt sätt.

 • Sätta upp gatumöbler för reklam

  Sätta upp nya anordningar och utrustning som ska användas som reklammöbler i stadsområden, som fristående paneler eller offentliga bänkar.

Source: Sisyphus ODB