Yrke akupunktör

Akupunktörer använder tunna nålar som sticks in i akupunkturpunkter på kroppen för att motverka kroppens obalanser och främja den allmänna hälsan. Akupunktörer fokuserar på energimeridianer för behandling av olika sjukdomstillstånd.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Kompletterande och alternativ medicin

  Medicinska praxis som inte ingår i standardvården.

 • Akupunkturmetoder

  Tekniker och metoder som används för att normalisera flödet av Qi-energi i kroppen för att lindra smärta och relaterade symtom genom att använda olika specifika typer av nålar på olika tryckpunkter.

 • Biomedicin

  Forskning i människokroppen i förhållande till medicin och miljö. Detta omfattar de tillämpningar och metoder som används inom biologi och naturvetenskap.

 • Hälso- och sjukvårdslagstiftning

  Patienträttigheter och hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar samt eventuella följder och åtal i samband med vårdförsummelse eller missbruk.

 • åkommor som behandlas med akupunktur

  Typer och omfattning av tillstånd såsom fysisk smärta, huvudvärk, ryggvärk, allergier, missbruk, matsmältningsproblem eller förkylning som behandlas med akupunktur.

 • Steriliseringstekniker

  Metoder och tekniker som används för att förstöra eller avlägsna mikroorganismer såsom virus och bakterier som kan förorena medicinska instrument eller de olika typer av material som förekommer inom hälso- och sjukvården.

 • Människans anatomi

  Den dynamiska relationen mellan mänsklig struktur och funktion och muskoskeletala-, kardiovaskulära, andnings-, matsmältnings-, endokrina, urin-, reproduktions-, integument- och nervsystem; normal och förändrad anatomi och fysiologi under människans hela livslängd.

 • Traditionell kinesisk medicin

  Teorier inom traditionell kinesisk medicin där tonvikten ligger på olika sinnes- och kroppsövningar samt användningen av örtmediciner för att behandla eller förebygga olika hälsoproblem.

 • Människans fysiologi

  Vetenskapen om de mänskliga organen, deras samspel och mekanismer.

Färdigheter

 • Ge råd om patienters informerade samtycke

  Se till att patienterna/kunderna är fullständigt informerade om riskerna och fördelarna med de föreslagna behandlingarna så att de kan ge sitt informerade samtycke, göra patienter/kunder delaktiga i vården och behandlingen.

 • Välja akupunkturpunkter

  Besluta vilka akupunkturpunkter som ska stimuleras och med vilken teknik på grundval av undersökning av patienten och hans/hennes symtom.

 • Använda akupunktur

  Använda förfaranden som innefattar stimulering av anatomiska punkter på kroppen genom en mängd olika tekniker, t.ex. penetrering av huden med tunna metallnålar som manipuleras för hand eller genom elektrisk stimulering för att lindra smärta eller åstadkomma andra terapeutiska fördelar.

 • Identifiera kundbehov

  Använda lämpliga frågor och aktivt lyssnande för att identifiera kundernas förväntningar, önskningar och krav på produkter och tjänster.

 • Utveckla en samarbetsinriktad terapeutisk relation

  Utveckla en ömsesidig terapeutiskt relation under behandlingen som främjar och ökar vårdtagarens förtroende och samarbetsvilja.

 • Tillhandahålla hälsoutbildning

  Tillhandahålla evidensbaserade strategier för att främja ett hälsosamt liv samt förebyggande och hantering av sjukdomar.

 • Garantera patienters säkerhet

  Se till att hälso- och sjukvårdsanvändare behandlas yrkesmässigt, effektivt och utan risk för skada, anpassa teknik och förfaranden beroende på personens behov, förmåga eller rådande förhållanden.

 • Hålla arbetsområdet rent

  Hålla arbetsområdet och utrustningen rent och i god ordning.

 • Observera patienter

  Observera patienter och dokumentera signifikanta tillstånd och reaktioner på läkemedel, behandlingar och betydande incidenter, och informera en handledare eller läkare vid behov.

 • Följa kvalitetsstandarder inom hälso- och sjukvård

  Tillämpa kvalitetsstandarder för riskhantering, säkerhetsförfaranden, patientåterkoppling, screening och medicintekniska produkter i daglig praxis, om de erkänns av de nationella yrkessammanslutningarna och myndigheterna.

 • Följa kliniska riktlinjer

  Följa överenskomna protokoll och riktlinjer vid stöd till hälso- och sjukvårdspraxis som tillhandahålls av hälso- och sjukvårdsinstitutioner, yrkessammanslutningar eller myndigheter och även av vetenskapliga organisationer.

 • Interagera med patienter

  Kommunicera med klienter och deras vårdare, med patientens tillstånd, för att hålla dem informerade om klienternas och patienternas framsteg och skydda sekretessen.

 • Visa empati med patienter

  Förstå orsakerna till klienternas och patienternas symtom, svårigheter och beteenden. Visa empati för deras svårigheter och ha respekt för samt främja deras självständighet, självkänsla och frihet. Visa omtanke om patientens eller klientens välbefinnande och ta hand om dem med respekt för deras personliga gränser, känslighet, kulturella skillnader och preferenser.

 • Göra uppföljning efter behandling

  Se över och utvärdera hur den föreskrivna behandlingen fortskrider och fatta ytterligare beslut med hälso- och sjukvårdsanvändarna och deras vårdare.

 • Göra en undersökning

  Bedöma patientens fysiska tillstånd med beaktande av detaljerad information om tidigare skador, kirurgi, allmän hälsa, resurser och livsstil.

 • Arbeta i multidisciplinära vårdteam

  Medverka i tillhandahållandet av tvärvetenskaplig hälso- och sjukvård och förstå reglerna och kompetensen inom andra hälso- och sjukvårdsyrken.

 • Acceptera eget ansvar

  Acceptera eget ansvar för sitt arbete och vara medveten om begränsningar i den egna förmågan och kompetensen.

 • Lyssna aktivt

  Vara uppmärksam på vad andra säger, visa tålamod och förstå informationen som uttrycks, ställa frågor när så behövs och inte avbryta personen på ett olämpligt sätt. Ha förmåga att lyssna noggrant på önskemål från kunden, klienten, passageraren, brukaren eller andra och tillhandahålla lösningar därefter.

 • Utveckla terapeutiska relationer

  Upprätthålla den individuella terapeutiska relationen för att utveckla individens medfödda läkningskapacitet, för att uppnå ett aktivt samarbete inom hälsoutbildningen och läkningsprocessen och för att maximera potentialen för sunda förändringar.

 • Använda kontextspecifik klinisk kompetens

  Tillämpa professionell och evidensbaserad bedömning, fastställande av mål, leverans av ingripanden och utvärdering av kunder, med beaktande av kundernas utvecklings- och kontextuella historia inom ramen för sin egen praktik.

 • Erhålla information om patientens medicinska status

  Samla in information om hälso- och sjukvårdens brukare genom olika källor, till exempel genom att ställa frågor till brukaren, vårdgivaren eller vårdpersonalen för att få information om patientens hälsotillstånd och sociala ställning samt vid behov tolka uppgifter från annan vårdpersonal.

 • Ge råd om psykisk hälsa

  Ge råd till personer i alla åldrar och grupper när det gäller hälsofrämjande aspekter av enskilda personers beteende och institutioner när det gäller personliga, sociala och strukturella faktorer avseende den fysiska och psykiska hälsan.

 • Hantera patientdata

  Föra noggranna kundregister som även uppfyller rättsliga och yrkesmässiga krav och etiska skyldigheter för att underlätta kundhantering och se till att alla kunduppgifter (bl.a. muntliga, skriftliga och elektroniska) behandlas konfidentiellt.

 • Följa hälso- och sjukvårdslagstiftning

  Följa regional och nationell lagstiftning som gäller för arbetet och tillämpa lagstiftningen i praktiken.

Source: Sisyphus ODB