Yrke analytiker, materialstress

Analytiker (materialstress) planerar och använder programvara för att genomföra konstruktionsanalyser, bland annat statiska, stabilitets- och utmattningsanalyser, på diverse maskiner. De utarbetar analyser av primära och sekundära konstruktioner. De upprättar tekniska rapporter för att dokumentera sina analysresultat, deltar i projektrevisioner och rekommenderar processförbättringar. De bistår även vid utarbetande av planer för konstruktionsprovning.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Maskinteknik

  Teknisk gren som tillämpar principerna för fysik, ingenjörsvetenskap och materialvetenskap för att utforma, analysera, tillverka och underhålla mekaniska system.

 • Ingenjörsprinciper

  Tekniska aspekter som funktionalitet, reproducerbarhet och kostnader i förhållande till konstruktionen och hur de tillämpas i ingenjörsprojekt.

 • Materialmekanik

  Fasta föremåls beteende när de utsätts för belastningar och påfrestningar samt metoder som används för att beräkna dessa belastningar och påfrestningar.

 • Multimediasystem

  De metoder, förfaranden och tekniker som används för drift av multimediasystem, vanligtvis en kombination av programvara och hårdvara, som presenterar olika typer av medier, till exempel video och ljud.

 • Mekanik

  Teoretiska och praktiska tillämpningar av den forskning som syftar till att studera rörelser och krafter på fysiska organ till utveckling av maskiner och mekaniska anordningar.

 • Programvara för datorstödd konstruktion

  Programvara för att utföra analysuppgifter för datorstödd konstruktion, såsom finit elementanalys och datorbaserad flödesdynamik.

 • Matematik

  Matematik är studiet av ämnen som kvantitet, struktur, utrymme och förändring. Det inbegriper identifiering av mönster och utarbetande av nya hypoteser utifrån dessa mönster. Matematiker strävar efter att bevisa att dessa hypoteser är korrekta eller felaktiga. Det finns många områden inom matematik, varav vissa används i stor utsträckning vid praktiska tillämpningar.

 • 3D-modellering

  Utveckling av en matematisk framställning av föremåls tredimensionella ytor genom en specialiserad programvara. Produkten kallas 3D-modell. Den kan visas som en tvådimensionell bild genom en process som kallas 3D-rendering eller användas i en datorsimulering. Modellen kan också skapas fysiskt med hjälp av 3D-skrivare.

 • Specifikationer för it-programvara

  Egenskaper, användning och drift av olika programvaruprodukter, såsom datorprogram och tillämpningsprogram.

 • Teknikprocesser

  En systematisk strategi för utveckling och underhåll av tekniska system.

 • Fysik

  Naturvetenskap som omfattar studier av ämnen, rörelse, energi, kraft och tillhörande begrepp.

Färdigheter

 • Skriva stressanalysrapporter

  Utarbeta en rapport som innehåller alla resultat av en stressanalys. Ange prestationer, bristfälliga resultat och andra slutsatser.

 • Använda system för datorstött ingenjörsarbete

  Användning av datorstödd teknisk programvara för att utföra stresstester på tekniska konstruktioner.

 • Avläsa tekniska ritningar

  Läsa de tekniska ritningarna för en produkt som ingenjören har upprättat för att föreslå förbättringar, göra produktmodeller eller använda produkten.

 • Hantera relationer med ingenjörer

  Samarbeta med ingenjörer för att säkerställa gemensamma förståelse och diskutera produktdesign, utveckling och förbättring.

 • Rekommendera produktförbättringar

  Rekommenderade ändringar av produkter och processförbättringar.

 • Skapa virtuell produktmodell

  Skapa en matematisk eller tredimensionell grafisk modell av produkten med hjälp av ett CAE-system eller en räknare.

 • Analysera produkters hållfasthet

  Analysera produkternas förmåga att utsättas för stress på grund av temperatur, belastning, rörelse, vibrationer och andra faktorer, genom att använda matematiska formler och datorsimuleringar.

 • Registrera testdata

  Registrera data som har identifierats särskilt under tidigare provtagningar för att intyga att testets utfall ger specifika resultat eller för att granska subjektets reaktion under exceptionella eller ovanliga indata.

 • Utföra analytiska matematiska beräkningar

  Tillämpa matematiska metoder och använda beräkningsteknik för att utföra analyser och finna lösningar på specifika problem.

 • Använda dator

  Använda datorutrustning eller digital utrustning för att främja kvalitetskontroll, datahantering och kommunikation. Följa instruktioner från ett datorprogram, skapa datafiler eller -dokument.

Source: Sisyphus ODB