Yrke animatör

Animatörer använder programvara för att skapa animationer, dvs snabba bildsekvenser som skapa en illusion av rörelse.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Grafisk design

  De metoder som används för att skapa en visuell bild av idéer och budskap.

 • Animerad grafik

  Tekniker och programvara för att skapa en illusion av rörelse, till exempel keyframing, Adobe After Effects och Nuke.

 • Specifikationer för it-programvara

  Egenskaper, användning och drift av olika programvaruprodukter, såsom datorprogram och tillämpningsprogram.

 • Datorutrustning

  Datorer, datorkringutrustning och programvaruprodukter samt alla de funktioner, egenskaper och rättsliga och lagstadgade krav som gäller för dessa.

 • Multimediasystem

  De metoder, förfaranden och tekniker som används för drift av multimediasystem, vanligtvis en kombination av programvara och hårdvara, som presenterar olika typer av medier, till exempel video och ljud.

Färdigheter

 • Skapa rörliga bilder

  Skapa och utveckla tvådimensionella och tredimensionella rörliga och animerade bilder.

 • Studera mediekällor

  Undersökning av olika mediekällor som sändningar, tryckta medier och webbmedier, för att kunna inspirera till utveckling av kreativa koncept.

 • Skapa animerade berättelser

  Utveckla animerade handlingar och berättelser med hjälp av datorprogramvara och genom att teckna för hand.

 • Tillhandahålla multimedieinnehåll

  Utveckla multimediematerial som skärmbilder, grafik, bildpresentationer, animationer och videoklipp som kan användas som innehåll i en bredare informationskontext.

 • Utveckla animationer

  Utforma och utveckla bildanimationer utifrån kreativ förmåga och datorfärdigheter. Göra föremål eller karaktärer levande och naturtrogna genom att manipulera ljus, färg, textur, skugga och transparens, eller manipulera stillbilder för att skapa en illusion av rörelse.

 • Anpassa arbetet till typ av medium

  Anpassa sig till olika typer av medier som tv, film, reklam m.m. Anpassa arbetet till typ av medium, produktionens omfattning, budget, genrer inom olika typer av medier m.m.

 • Slutföra projekt inom en budgetram

  Se till att budgeten följs. Anpassa arbetet och materialen till budgeten.

 • Följa en instruktion

  Tolka och uppfylla krav och förväntningar som har diskuterats och överenskommits med kunderna.

 • Designa datorgrafik

  Använda olika visuella tekniker för att designa datorgrafik. Kombinera grafiska element för att förmedla koncept och idéer.

 • Följa ett arbetsschema

  Hantera verksamhetsstegen och fullborda arbetet inom överenskomna tidsfrister genom att följa ett arbetsschema.

 • Analysera manus

  Analysera ett manus genom att notera dramaturgi, form, teman och manusstruktur. Bedriva relevant forskning vid behov.

Source: Sisyphus ODB