Yrke animationslayoutare

Animationslayoutare samarbetar med fotograferna och regissören för att samordna och skapa optimala 3D-animerade scener. De översätter bildmanus i 2D till 3D-animerade scener och ansvarar för kameravinklar, komposition och belysning för animerade scener. De avgör vilken aktivitet som används i en viss animerad scen.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Multimediasystem

  De metoder, förfaranden och tekniker som används för drift av multimediasystem, vanligtvis en kombination av programvara och hårdvara, som presenterar olika typer av medier, till exempel video och ljud.

 • Specifikationer för it-programvara

  Egenskaper, användning och drift av olika programvaruprodukter, såsom datorprogram och tillämpningsprogram.

 • Grafisk design

  De metoder som används för att skapa en visuell bild av idéer och budskap.

 • 3D-belysning

  Arrangemanget eller den digitala effekten som simulerar belysningen i en 3D-miljö.

 • Animerad grafik

  Tekniker och programvara för att skapa en illusion av rörelse, till exempel keyframing, Adobe After Effects och Nuke.

Färdigheter

 • Studera mediekällor

  Undersökning av olika mediekällor som sändningar, tryckta medier och webbmedier, för att kunna inspirera till utveckling av kreativa koncept.

 • Förbereda animeringselement

  Prova och förbereda karaktärer, rekvisita eller miljöer för att se till att de syns korrekt från alla kameraplatser och -vinklar.

 • Redigera digitala rörliga bilder

  Använda specialiserad programvara för att redigera videobilder som ska användas i en konstnärlig produktion.

 • Använda 3D-grafikprogram

  Använda grafiska IKT-verktyg, t.ex Autodesk Maya och Blender, som möjliggör digital redigering, modellering, återgivning och komposition av grafik. Dessa verktyg arbetar utifrån matematiska framställningar av tredimensionella föremål.

 • Anpassa arbetet till typ av medium

  Anpassa sig till olika typer av medier som tv, film, reklam m.m. Anpassa arbetet till typ av medium, produktionens omfattning, budget, genrer inom olika typer av medier m.m.

 • Följa ett arbetsschema

  Hantera verksamhetsstegen och fullborda arbetet inom överenskomna tidsfrister genom att följa ett arbetsschema.

 • Följa en instruktion

  Tolka och uppfylla krav och förväntningar som har diskuterats och överenskommits med kunderna.

 • Analysera manus

  Analysera ett manus genom att notera dramaturgi, form, teman och manusstruktur. Bedriva relevant forskning vid behov.

 • Säkerställa dekorens visuella kvalitet

  Inspektera och modifiera dekor och scenrekvisita för att se till att den visuella kvaliteten är optimal med hänsyn till tid, budget och arbetskraft.

 • Studera förhållanden mellan rollfigurer

  Studera rollfigurer i manus och deras inbördes relationer.

 • Samråda med produktionsledare

  Samråda med regissören, producenten och klienterna under hela produktions- och efterproduktionsprocessen.

 • Slutföra projekt inom en budgetram

  Se till att budgeten följs. Anpassa arbetet och materialen till budgeten.

Source: Sisyphus ODB