Yrke animationsledare

Animationsledare övervakar och rekryterar multimediekonstnärer. De ansvarar för animationens kvalitet och för att produktionen blir färdig i tid och inom budgetramen.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Multimediasystem

  De metoder, förfaranden och tekniker som används för drift av multimediasystem, vanligtvis en kombination av programvara och hårdvara, som presenterar olika typer av medier, till exempel video och ljud.

 • Grafisk design

  De metoder som används för att skapa en visuell bild av idéer och budskap.

 • Datorutrustning

  Datorer, datorkringutrustning och programvaruprodukter samt alla de funktioner, egenskaper och rättsliga och lagstadgade krav som gäller för dessa.

 • Animerad grafik

  Tekniker och programvara för att skapa en illusion av rörelse, till exempel keyframing, Adobe After Effects och Nuke.

 • Specifikationer för it-programvara

  Egenskaper, användning och drift av olika programvaruprodukter, såsom datorprogram och tillämpningsprogram.

Färdigheter

 • Slutföra projekt inom en budgetram

  Se till att budgeten följs. Anpassa arbetet och materialen till budgeten.

 • Följa en instruktion

  Tolka och uppfylla krav och förväntningar som har diskuterats och överenskommits med kunderna.

 • Leda anställda

  Hantera anställda och underordnade, som arbetar i grupp eller enskilt, för att maximera deras resultat och insatser. Planera deras arbete och verksamhet, ge instruktioner, motivera och leda arbetstagarna så att de når företagets mål. Övervaka och mäta hur en anställd tar sitt ansvar och hur väl detta utförs. Identifiera områden som kan förbättras och lägga fram förslag för att uppnå detta. Leda en grupp människor att uppnå målen och upprätthålla en effektiv arbetsrelation bland personalen.

 • Genomföra projektledning

  Förvalta och planera olika resurser, såsom mänskliga resurser, budget, tidsfrister, resultat och kvalitet som krävs för ett specifikt projekt och övervaka projektets utveckling för att uppnå ett specifikt mål inom en fastställd tid och budget.

 • Följa ett arbetsschema

  Hantera verksamhetsstegen och fullborda arbetet inom överenskomna tidsfrister genom att följa ett arbetsschema.

 • Analysera behov av tekniska resurser

  Fastställa och upprätta en förteckning över de resurser och den utrustning som krävs på grundval av de tekniska kraven för produktionen.

 • Anställa ny personal

  Anställa ny personal för ett företag eller en organisation, med hjälp av en förberedd uppsättning förfaranden. Fatta beslut om personal och direktvärvade medarbetare.

 • Ansvara för lager av tekniska resurser

  Förvalta och övervaka lager av tekniska resurser för att säkerställa att produktionskraven och tidsfristerna alltid kan uppfyllas.

 • Anpassa arbetet till typ av medium

  Anpassa sig till olika typer av medier som tv, film, reklam m.m. Anpassa arbetet till typ av medium, produktionens omfattning, budget, genrer inom olika typer av medier m.m.

 • Administrera budgetar

  Planera, granska och rapportera om budgeten.

Source: Sisyphus ODB