Yrke anodiseringsoperatör

Anodiseringsoperatörer förbereder och hanterar maskiner för beläggning av färdiga metallarbetsstycken (vanligen aluminiumbaserade) med en beständig anodisk oxid, korrosionsbeständig beläggning, genom en elektrolytisk process för att öka tjockleken hos det naturliga oxidskiktet på metallföremålets yta.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Metalltyper

  Egenskaper, specifikationer, tillämpningar och reaktioner på produktionsprocesser för olika typer av metall, till exempel stål, aluminium, mässing, koppar m.m.

 • Elektrolytisk passivering

  Den elektrolytiska passiveringen i en anodiseringstank, inklusive processelement, som t.ex. negativa katoder, utdunstning av syre, utdunstning av vätgas, avlägsnande av gas genom en lufttillförsel med lågt tryck och en avluftningsventil samt annat.

 • Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen

  De regler, rutiner och föreskrifter som rör säkerhet, hälsa och välbefinnande av människor på deras arbetsplats. 

 • Kvalitetsstandarder

  De nationella och internationella kraven, specifikationerna och riktlinjerna för att säkerställa att produkter, tjänster och processer är av god kvalitet och ändamålsenliga.

 • Anodisering

  Olika steg som krävs för att bygga upp en anodelektrod av en elektrisk krets för att öka densiteten av det naturliga oxidskiktet på ytan av ett arbetsstycke i metall som bidrar till korrosion och slitage. Dessa steg inkluderar: förhandsrengöring, maskering och fixering, avfettning och sköljning, avoxidering och sköljning, anodisering och sköljning, försegling och torkning samt granskning.

Färdigheter

 • Förse maskin med material

  Se till att maskinen förses med nödvändigt och tillräckligt material samt reglera placering eller automatisk inmatning och utmatning av arbetsstycken i maskinen eller andra verktygsmaskiner i produktionslinjen.

 • Avlägsna undermåliga arbetsobjekt

  Utvärdera vilka bristfälliga bearbetade arbetsstycken som inte uppfyller den etablerade standarden och bör tas bort samt sortera avfallet enligt bestämmelser.

 • Använda lämplig skyddsutrustning

  Bära relevant och nödvändig skyddsutrustning, t.ex. skyddsglasögon eller andra ögonskydd, skyddshjälmar och skyddshandskar.

 • Göra felsökning

  Identifiera operativa problem, besluta vad som behöver göras och rapportera detta.

 • Se till att utrustning är tillgänglig

  Se till att nödvändig utrustning tillhandahålls, är klar och tillgänglig för användning innan förfarandena inleds.

 • Sköta anodiseringsmaskin

  Sköta de olika stationerna i en maskin för metallbearbetning som är utformad för att bilda anodelektroder som en del av anodiseringsprocessen. Detta omfattar bland annat skötsel av spolmatarstationen, förbehandlings- och rengöringsbaden, anodiseringstankarna, efterbehandlingsanläggningen och utrustningen för spolåtercirkulering; övervaka och köra alla delar enligt bestämmelserna.

 • Avlägsna bearbetade arbetsobjekt

  Avlägsna enskilda arbetsstycken efter bearbetning från tillverkningsmaskinen eller maskinverktyget. Om det rör sig om ett transportband innebär detta en snabb, kontinuerlig rörelse.

 • Beakta förändrade anodiseringsegenskaper

  Beakta eventuella förändrade egenskaper hos metallarbetsstycket under anodiseringsprocessen, såsom ökad tjocklek på den upphöjda metallytan, när maskinmått konfigureras i syfte att tillgodose nödvändigt utrymme.

 • Trycka på luftanslutning på anodiseringsbad

  Tryck på luftanslutningen som är ansluten till en omedelbar tillförsel av lågtrycksluft på ett anodiseringsbad för att underlätta mobilitet från vätgasen genom avgassamlingskanalen till det allmänna avgassystemet och, slutligen, till atmosfären.

Source: Sisyphus ODB